Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2015

Μητρώο Εισροών και Εκροών ΟΠΕΚΕΠΕ


Οι γεωργοί υποχρεούνται να τηρούν μητρώο εισροών και εκροών στην εκμετάλλευσή τους, το οποίο περιλαμβάνει και παραστατικά αγοράς (κυρίως για σπόρους, λιπάσματα, ζωοτροφές) και πώλησης (κυρίως προϊόντα της εκμετάλλευσης, ζωοτροφές) σύμφωνα με τα άρθρα 14, 15, 17, 18, 19 και 20 του Καν. (ΕΚ) 178/2002.

Το συγκεκριμένο μητρώο εισροών και εκροών είναι υποχρεωμένοι να το διατηρούν και να το έχουν διαθέσιμο σε κάθε έλεγχο όλοι οι αγρότες. Όσοι γεωργοί έχουν κάποιο πρόβλημα με την συμπλήρωση του συγκεκριμένου μητρώου μπορούν να επικοινωνούν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ώστε να το συμπληρώνουν σωστά.

Αν θέλετε να συμπληρώσετε σε ηλεκτρονική μορφή το μητρώο εισροών και εκροών τότε μπορείτε να πατήσετε στον παρακάτω σύνδεσμο και να κάνετε λήψη του εγγράφου ώστε να το επεξεργαστείτε.

Μητρώο Εισροών - Εκροών σε μορφή word (doc)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου


 
Cheap Web Hosting | Top Web Hosts | Great HTML Templates from easytemplates.com.