Σάββατο, 30 Μαρτίου 2013

Ζωοτροφές: Βίκος

Ο βίκος είναι καλλιεργούμενο φθινοπωρινό κτηνοτροφικό ψυχανθές. Το γεγονός ότι προσαρμόζεται άριστα στο περιβάλλον της Ελλάδος το καθιστά ένα από τα πιο αξιόλογα κτηνοτροφικά φυτά. Επίσης είναι από τα πιο κατάλληλα φυτά για την εφαρμογή της απαραίτητης αμειψισποράς και ξερικά χωράφια που έχουν εξαντληθεί από τη συνεχόμενη μονοκαλλιέργεια των σιτηρών. Μπορεί να δώσει και σανό και καρπό και αποτελεί άριστη ζωοτροφή. Τόσο ο σανός όσο και ο καρπός του βίκου είναι άριστες ζωοτροφές γιατί είναι πολύ καλές πηγές πρωτεΐνης (μέχρι 34% περιεκτικότητα) ενέργειας και φωσφόρου. Καλλιεργείται ακόμα για βόσκηση και για χλωρή λίπανση.

Συνθήκες ανάπτυξης: Οι μέτριες θερμοκρασίες είναι οι πιο κατάλληλες για τη ανάπτυξη του βίκου. Οι χαμηλές θερμοκρασίες επιβραδύνουν την ανάπτυξη των φυτών. Τα αναπτυγμένα φυτά αντέχουν σε θερμοκρασίες μέχρι -10 βαθμούς, ενώ όταν η θερμοκρασία πέσει στους -17 βαθμούς καταστρέφονται τελείως. Ο βίκος για να είναι παραγωγικός απαιτεί  ετήσιες βροχοπτώσεις τουλάχιστον 450 χιλιοστών. Τα είδη βίκου δεν έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις σε έδαφος. Ο βίκος ευδοκιμεί σε εδάφη βαθιά, πλούσια, μέσης σύστασης. Είναι ανθεκτικός στην οξύτητα του εδάφους περισσότερο από άλλα ψυχανθή. Η καλή στράγγιση του εδάφους είναι απαραίτητη γιατί ο βίκος υποφέρει πολύ από την εδαφική υγρασία. 

Αμειψισπορά: Στην αμειψισπορά ο βίκος μπορεί να ακολουθήσει οποιοδήποτε άλλο εξαντλητικό φυτό, όπως το σόργο, ο αραβόσιτος τα ζαχαρότευτλα. Πρέπει να αποφεύγεται η σπορά του σε χωράφι που τον προηγούμενο χρόνο έχει καλλιεργηθεί με βίκο ή άλλο ψυχανθές. Ο βίκος για σανό αποτελεί καλό προηγούμενο για το σιτάρι. Ο βίκος δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις για την προετοιμασία της κλίνης του σπόρου. Όταν ακολουθεί καλοκαιρινά φυτά όπως βαμβάκι, αραβόσιτο ή άλλα σκαλιστικά τα επανειλημμένα σκαλίσματα αφήνουν το έδαφος σε ικανοποιητική κατάσταση ώστε να μπορεί να γίνει σπορά στα πεταχτά και ένα δισκοσβάρνισμα είναι αρκετό για την κατεργασία του εδάφους και την κάλυψη του σπόρου. Η άροση είναι απαραίτητη όταν υπάρχουν πολλά ζιζάνια.

Σπορά: Στις βορειότερες περιοχές της ζώνης καλλιέργειας του βίκου η σπορά γίνεται νωρίς την άνοιξη μετά την παρέλευση των χαμηλών θερμοκρασιών του χειμώνα. Στις νοτιότερες περιοχές όπου δεν υπάρχει κίνδυνος από τις χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα η σπορά γίνεται το φθινόπωρο.

Καλλιέργεια Σανού: Για την παραγωγή σανού καλό είναι ο βίκος να συγκαλλιεργείται με διάφορα άλλα φυτά, όπως η βρώμη, το κριθάρι, ή βρίζα. Η καλλιέργεια του βίκου με τα σιτηρά αφ' ενός μεν συντελεί στην απόκτηση προϊόντος καλύτερης ποιότητας γιατί ο βίκος αναρριχάται στο σιτηρά και κατ' αυτό τον τρόπο αποφεύγεται η επαφή της χαρτομάζας με το έδαφος, αφετέρου δε διευκολύνει τη συγκομιδή του προϊόντος

Καλλιέργεια Καρπού: Στις γραμμικές καλλιέργειες τις προοριζόμενες για παραγωγή καρπού το ποσό του σπόρου του κοινού βίκου κατά στρέμμα είναι 8 περίπου κιλά. Στις καλλιέργειες που προορίζονται για την παραγωγή σανού, χλωρή λίπανση ή βόσκηση χρησιμοποιούνται 10 περίπου κιλά για γραμμική σπορά ενώ εάν η σπορά γίνεται στα πεταχτά το ποσό του σπόρου αυξάνεται. Η σπορά για την παραγωγή σανού γίνεται στα πεταχτά με το χέρι ή με λιπασματοδιανομέα ή με σπαρτική μηχανή σε γραμμές . Σε περίπτωση συγκαλλιέργειας η σπορά γίνεται χωριστά για το κάθε είδος και όταν χρησιμοποιείται σπαρτική μηχανή οι γραμμές φέρονται κάθετα η μια στην άλλη. Ο βίκος που προορίζεται για την παραγωγή σανού πρέπει να συγκομίζεται όταν οι πρώτοι λοβοί έχουν αναπτυχθεί τελείως. Η συγκομιδή γίνεται με χορτοκοπτική μηχανή. Η χαρτομάζα μετά την κοπή αφήνεται επί τόπου για ένα μέχρι δύο 24ωρα, ακολούθως αναστρέφεται και παραμένει στο χωράφι μέχρι πλήρους ξηράνσεως και στη συνέχεια δεματοποιείται.

Απόδοση: Με καλή προετοιμασία χωραφιού και ορθολογική λίπανση επιτυγχάνονται στρεμματικές αποδόσεις 500 - 1000 κιλών σανού και 150-220 κιλών σπόρου κατά μέσο όρο. Σ' αυτό συμβάλλει αποφασιστικά και η σωστή καταπολέμηση ζιζανίων. 

Read more »

Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013

Ασθένειες Προβάτων: Οξέωση

Η οξέωση ονομάζεται και οξεία δυσπεψία και ουσιαστικά είναι πτώση της οξύτητας στο στομάχι. Κύρια αιτία πρόκλησης οξέωσης είναι η πρόσληψη ζωοτροφών πλούσιων σε εύπεπτους υδατάνθρακες, όπως είναι οι σπόροι σιτηρών. Άλλες αιτίες οξέωσης είναι το ψηλό ποσοστό πρωτεΐνης στο σιτηρέσιο, η κατανάλωση από το ζώο κριθαριού ζυθοποιείας, το μολυσμένο νερό και οι αλλοιωμένες τροφές. Οξέωση μπορεί ακόμα να προκληθεί και από απότομη αλλαγή στο σιτηρέσιο. Η αντικατάσταση μέρους του κριθαριού με σιτάρι δημιουργεί τα περισσότερα προβλήματα ή αλλαγή του σανού με χλωρό χόρτο. Επίσης, η μειωμένη ποσότητα χονδροειδών τροφών στο σιτηρέσιο είναι πολύ πιθανό να προκαλέσει οξέωση.


Συμπτώματα: Ακανόνιστη λειτουργία της μεγάλης κοιλίας και η καταστροφή των τοιχωμάτων της, η ανορεξία,η διάρροια και αφυδάτωση, καθώς και μείωση της γαλακτοπαραγωγής και της λιποπεριεκτικότητας του γάλακτος. Ένα άρρωστο ζώο μπορεί να εκδηλώσει τα συμπτώματα αυτά μετά από 2-3 ώρες ή μέσα στις επόμενες 2-3 μέρες. Ο θάνατος επέρχεται μέσα σε 6-7 ώρες ή σε μερικές μέρες.

Πρόληψη: Τα μέτρα πρόληψης αφορούν τη διατροφή και είναι:

 • Σταδιακή αύξηση ποσότητας εύπεπτων υδατανθράκων (σπόροι σιτηρών) στο σιτηρέσιο.
 • Συμμετοχή των χονδροειδών ζωοτροφών στο σιτηρέσιο, τουλάχιστο κατά 30%.
 • Η χορηγούμενη ποσότητα συμπυκνωμένης ζωοτροφής να είναι ανάλογη με το παραγωγικό στάδιο του ζώου. Ιδιαίτερη προσοχή να δίνεται στα ζώα που βρίσκονται στο στάδιο της γαλακτοπαραγωγής. Στα ζώα που τρέφονται κατά βούληση να χορηγείται και η ανάλογη ποσότητα χονδροειδών ζωοτροφών η οποία, για τα πρόβατα, είναι 1 κιλό σανός καλής ποιότητας.
 • Το κριθάρι να χορηγείται άσπαστο.
 • Οι αλλαγές στο σιτηρέσιο, καθώς και η αύξηση του χρόνου βόσκησης να γίνονται σταδιακά για να δίνεται χρόνος στους μικροοργανισμούς των προστομάχων του ζώου να προσαρμοστούν.
 • Άφθονο νερό καλής ποιότητας και οι ζωοτροφές μη αλλοιωμένες. Χρησιμοποίηση κατάλληλων ποτίστρων και ταΐστρων.
Read more »

Ζωοτροφές: Λειμώνες

Οι λειμώνες είναι μονοετές ή πολυετές μίγμα ψυχανθών και σιτηρών. Οι μονοετής δίνουν μεγαλύτερη απόδοση. Μπορούν να γίνουν πολλαπλές κοπές μέσα σ' ένα χρόνο και να αξιοποιηθούν για πολλαπλή χρήση: βοσκή, σανό και ενσίρωση. υπαρχουν οι ετησιοι και οι πολυετης.  Είναι μία σχετικά φθηνή πηγή θρεπτικών στοιχείων και κυτταρίνης για τα ζώα.

Παρακάτω παρουσιάζουμε μια ιδανική μονοετής λειμώνα ειδική για πρόβατα γαλακτοπαραγωγής για να χρησιμοποιηθεί ως σανός ή βοσκή. Ο σανός του είναι ποιοτικά άριστη τροφή και αυξάνει αρκετά την παραγωγή γάλακτος. Ως βοσκή μπορεί να πραγματοποιείται έως τον Μάιο. Δεν ξαπλώνει και δεν σαπίζει όπως ο βίκος. Στην συνέχεια αν το χωράφι είναι ποιοτικό μπορεί να σπαρθεί με ένα υβρίδιο καλαμποκιού.

Σπορά: Το ιδανικότερο είναι να το σπείρετε το φθινόπωρο (μπορεί να γίνει και την άνοιξη) χρησιμοποιώντας 12 κιλά ανά στρέμμα.

Σύνθεση: Βίκος, Μπιζέλι, Τριφύλλι, Λόλιο, Σιτάρι, Κριθάρι, Βρώμη και Βρίζα.
Read more »

Ασθένειες Προβάτων: Τοξιναιμία της εγκυμοσύνης

Τοξιναιμία προβάτων
Η τοξιναιμία της εγκυμοσύνης είναι μεταβολική ασθένεια που προσβάλλει τα έγκυα πολύ παραγωγικά ζώα και κυρίως τα πολύδυμα. Προκαλείται από την πτώση της γλυκόζης στο αίμα η οποία οφείλεται στον υποσιτισμό δηλαδή στην ανεπαρκή λήψη θρεπτικών στοιχείων κατά την περίοδο ψηλών αναγκών λόγω ανάπτυξης των εμβρύων. Εκτός από τον υποσιτισμό, άλλα αίτια που προκαλούν τοξιναιμία της εγκυμοσύνης είναι οι διάφορες καταπονήσεις, το κούρεμα και η μόλυνση από παράσιτα. Στα υπέρβαρα ζώα η κατάσταση είναι πιο σοβαρή γιατί εξαιτίας του περισσοτέρου λίπους συγκεντρώνεται στο αίμα μεγαλύτερη ποσότητα κετονικών σωμάτων και ελεύθερων λιπαρών οξέων, ουσίες που είναι δηλητήρια. 

Συμπτώματα: Εκδηλώνεται 2-4 εβδομάδες πριν τη γέννα με αποβολές εμβρύων και θανάτους μητέρων. Τα ζώα είναι σκυθρωπά, ξαπλώνουν διαρκώς στο έδαφος και έχουν μειωμένη όρεξη. Τρίζουν τα δόντια ενώ τα χείλη και το πρόσωπο τους τρέμουν. Η όραση μειώνεται αν και τα μάτια φαίνονται φυσιολογικά και από τα ρουθούνια ρέει πράσινο υγρό. Αν τα ζώα αποβάλουν ή κατορθώσουν να γεννήσουν τότε συνέρχονται αμέσως, διαφορετικά πέφτουν σε κώμα και τελικα πεθαίνουν σε διάστημα 4-5 ημερών. 

Θεραπεία: Αν η ασθένεια αναγνωριστεί κατά τα πρώτα στάδια τότε μπορεί να αντιμετωπιστεί με γλυκερόλη, γλυκόζη και ινσουλίνη. 

Πρόληψη: Μπορούν να ληφθούν τα εξής μέτρα τα οποία αφορούν κατά κύριο λόγο τη διατροφή:

 • Ισορροπημένη διατροφή με σιτηρέσια όλο το χρόνο ώστε τα πρόβατα να μη γίνονται υπέρβαρα.
 • Διαχωρισμός των εγκύων προβάτων στο τελευταίο μήνα της εγκυμοσύνης για καλύτερη διατροφή και περιποίηση. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στα πολύδυμα πρόβατα.
 • Στα υπέρβαρα ζώα να γίνεται δίαιτα στα έγκυα κατά τον 3ο μήνα της εγκυμοσύνης για να χάσουν βάρος.
 • Να χορηγείται στα ζώα, προς το τέλος της εγκυμοσύνης, καλής ποιότητας χονδροειδή ζωοτροφή η οποία να μην καταλαμβάνει μεγάλο μέρος στο στομάχι και να μην ξεπερνά την ενδεδειγμένη ποσότητα.
 • Η πιθανότητα προσβολής μειώνεται όταν τα ζώα ασκούνται ελαφρά βγαίνοντας για βόσκηση σε κοντινή απόσταση.
 • Αποπαρασιτισμός.
 • Καλής ποιότητας άφθονο νερό. 
 • Οι ταΐστρες να παρέχουν πρόσβαση σε όλα τα πρόβατα έτσι ώστε να παίρνουν όσο το δυνατόν την ίδια ποσότητα τροφής.
Read more »

Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2013

Ασθένειες Προβάτων: Γαλακτικός πυρετός (υπασβεσταιμία)

Ο γαλακτικός πυρετός οφείλεται στην αδυναμία του οργανισμού του προβάτου να αφομοιώσει το ασβέστιο. Συνήθως εμφανίζεται στα πολύ παραγωγικά ζώα και κυρίως αμέσως μετά τη γέννα. 

Συμπτώματα: Αρχικά το πρόβατο παρουσιάζει έξαψη, αστάθεια, εκτεταμένη κεφαλή και καμπύλη ράχη. Αν δεν ενεργήσουμε άμεσα η κατάσταση του ζώου επιδεινώνεται και πιο συγκεκριμένα παρουσιάζουν καταπτωτική τάση, αδυνατούν να σηκώσουν βάρος, οι μύες τρέμουν, και αν πέσουν στο έδαφος δύσκολα σηκώνονται. Αν δεν γίνει θεραπεία στα ζώα που νοσούν τότε αυτά παίρνουν υπναλέα στάση, αναπνέουν πολύ ελαφρά, τα ρουθούνια κλείνουν, όταν αναπνέουν ροχαλίζουν και βγάζουν υγρά και τροφή από το στόμα. Τέλος τα ζώα καταλήγουν. 

Πρόληψη: τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν αφορούν κυρίως την διατροφή:

 • Στο σιτηρέσιο των ζώων που βρίσκονται σε ξηρά περίοδο η αναλογία ασβεστίου φωσφόρου να είναι 2:1. Στο μίγμα συμπυκνωμένων ζωοτροφών που χορηγείται στα πρόβατα κατά την περίοδο αυτή πρέπει να προστίθεται 0,5% φωσφορικό διασβέστιο και 1% μαρμαρόσκονη η οποία λίγες μέρες πριν τη γέννα αυξάνεται σε 1,5%- 2%.
 • Προσθήκη στο σιτηρέσιο βιταμίνης D3 η οποία βοηθά στην απορρόφηση ασβεστίου και μαγνησίου στη σωστή αναλογία.
 • Να παρέχεται στα ζώα ικανοποιητική ποσότητα τροφής.
 • Τα ετοιμόγεννα και τα υψηλής παραγωγής ζώα να χωρίζονται από τα υπόλοιπα. Να αναλογεί στο κάθε ζώο αρκετός χώρος ταΐστρας.
 • Τα έγκυα ζώα να μη διανύουν μεγάλες αποστάσεις προς αποφυγή της πιθανότητας πτώσης του ασβεστίου στο αίμα. Κατά τη μετακίνηση των ζώων με αυτοκίνητο να τους παρέχεται τροφή πλούσια σε ασβέστιο, όπως ο σανός.
 • Οι συμπυκνωμένες τροφές κυρίως από σιτηρά που είναι φτωχές σε ασβέστιο και πλούσιες σε φωσφόρο πρέπει να δίνονται σταδιακά ενώ, ταυτόχρονα, να αυξάνεται η ποσότητα σανού καλής ποιότητας.
 • Στα υπέρβαρα ζώα πρέπει να κάνουμε δίαιτα διότι η απορρόφηση του ασβεστίου εμποδίζεται από τη διάσπαση λίπους.
 • Η βόσκηση των έγκυων ζώων να είναι σύντομη και να αποφεύγεται η λήψη φυτών πλούσιων σε οξαλικά άλατα (γλυστρίδα, ξινούδι, αλμυρίδα και άγριο σπανάκι).
 • Αποπαρασιτισμός
Read more »

Πρόβατα Pelibüey (Καραϊβική)

Το Pelibüey κατάγεται από την φυλή Dwarf της Δυτικής Αφρικής και συναντάται στην Κούβα, σε παράκτιες περιοχές του Μεξικού και σε κάποιες άλλες περιοχές της Καραϊβικής. Το χρώμα του μπορεί να είναι μπεζ, καφέ, σκούρο καφέ, κόκκινο, λευκό, μαύρο ή και συνδυασμός τους. Τα κριάρια και οι προβατίνες συνήθως δεν έχουν κέρατα. Τα ενήλικα κριάρια και προβατίνες ζυγίζουν 54 και 34 κιλά, αντίστοιχα. Οι προβατίνες μπορούν να γονιμοποιηθούν από τους 16 μήνες. Το διάστημα τοκετού είναι μικρότερο από 210 ημέρες. Ο μέσος βάρος των αρνιών είναι 12 κιλά σε 120 ημέρες από την γέννησή τους.
Read more »

Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2013

10 πιο σημαντικές ασθένειες των προβάτων

10 σημαντικότερες ασθένειες προβάτων
Στο συγκεκριμένο άρθρο γίνεται αναφορά στις 10 πιο σημαντικές ασθένειες των προβάτων. Ο συγκεκριμένος οδηγός θα εξελίσσεται διαρκώς και έχει ως στόχο την αφύπνιση των κτηνοτρόφων ώστε να μην επαναπαύονται στο ότι "τα πρόβατά μου δεν έχουν κανένα πρόβλημα" αλλά να λειτουργήσουν προληπτικά γιατί όταν εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα αντιμετωπίζεται δύσκολα.
1. Παραφυματίωση
Προσβάλει πρόβατα μεγαλύτερα του ενός έτους.
Συμπτώματα: απώλεια βάρους, διάρροια προθανάτια, διάρροια διαλείπουσα, διάρροια συνεχής, αλλοιώσεις εντέρου.
Θεραπεία: δεν υπάρχει
Πρόληψη: εμβολιασμός, αποπαρασιτισμός και σωστή διατροφή

2. Αποβολές
Τα αίτια είναι πάρα πολλά απαραίτητος ο εργαστηριακός έλεγχος
Συνήθως χλαμυδίωση, μελιταίος, τοξοπλάσμωση
Εμβόλιο: μελιταίος, χλαμυδίωση
Θεραπεία: τοξοπλάσμωση

3. Λοιμώδης αγαλαξία (παρμάρα)
Πολύ μεταδοτική νόσος
Συμπτώματα: πυρετός, αρθρίτιδα, οφθαλμίτιδα, μαστίτιδα-αγαλαξία, πνευμονία, αποβολή
και σηψαιμία-θάνατος.
Θεραπεία: καλή διατροφή
Πρόληψη: εμβόλια (1-2 φορές το χρόνο)
Προσοχή: αποτυχία εμβολίων

4. Μυκοπλασματικές πνευμονίες
Σχετικά συχνό πρόβλημα
Συμπτώματα: θάνατοι, χρόνια απώλεια βάρους, αρθρίτιδες, μαστίτιδες, αποβολές

5. Διαρροϊό Σύνδρομο
Τα αίτια μπορεί να είναι πάρα πολλά όπως: ιοί, βακτήρια, παράσιτα, διατροφή
Πολύ σημαντικό το πρωτόγαλα
Εμβολιασμός εντεροτοξιναιμίας
Καθαριότητα-απολυμάνσεις
Προληπτική χορήγηση φαρμάκων για κρυπτοσπορίδια-κοκκίδια

6. Ενδορινική νεοπλασία
Ιογενής μεταδοτική νόσος
Δεν μεταδίδεται από και προς τα πρόβατα
Χαμηλό ποσοστό νόσησης (εξαιρέσεις)
Απώλεια βάρους, «ροχαλητό», δύσπνοια, ρινικό έκκριμα
Δεν έχει θεραπεία

7. Μαστίτιδες
Κλινικές (γαγγραινώδης, οξεία, χρόνια), υποκλινικές
Κακή υγιεινή αρμέγματος
Κακή λειτουργία αρμεκτικού συστήματος

8. Μυϊκή δυστροφία
Προκαλείται από έλλειψη σεληνίου και/ή βιταμίνης Ε
Θεραπεία: δεν υπάρχει
Πρόληψη: χορήγηση σεληνίου και βιταμίνης Ε κυρίως στα νεογέννητα αρνιά στο 3ο 24ώρο μετά την γέννησή τους.

9. Λιστερίωση
Σχετίζεται με βόσκηση στα πουρνάριά
Συμπτώματα: Νευρικά, αποβολές, θάνατοι από σηψαιμία
Σιαλόρροια (ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ)
Πρόληψη: εμβόλια
Θεραπεία: δεν υπάρχει

10. Δερματίτιδα του μαστού
Συχνό πρόβλημα, ιδιαίτερα το καλοκαίρι
Δυσκολία θηλασμού ή αρμέγματος
Μαστίτιδες
Υγιεινή άμελξης, λοιμώδες έκθυμα
Μπορεί κάθε χρόνο το πρόβλημα
Πρόληψη: εμβόλια


Εγγραφείτε ώστε να λαμβάνετε νέα μας στο email σας.

Στο email μας μπορείτε να στέλνετε φωτογραφίες, αγγελίες και ερωτήσεις. Αν έχετε ποιμνιοστάσιο, μπορούμε να σας κάνουμε και ένα αφιέρωμα μέσα στο blog μας αν μας στείλετε υλικό. Διαφορετικά μπορείτε απλά να σχολιάσετε το άρθρο παρακάτω.
Read more »

Τρίτη, 26 Μαρτίου 2013

Ψυχανθή για ζωοτροφές

Ξηρικά ψυχανθή που καλλιεργούνται για την κτηνοτροφία είναι:

> βίκος (ενσίρωση ή σανό)
> μπιζέλι (ενσίρωση ή σανό)
> συγκαλλιέργεια βίκου ή μπιζελιού με βρώμη ή κριθάρι (ενσίρωση ή σανό)
> κουκιά κτηνοτροφικά (καρπό)
> ρεβίθι κτηνοτροφικό (καρπό)
> μπιζέλι κτηνοτροφικό (καρπό)


Η συγκαλλιέργεια δίνει μεγαλύτερες παραγωγές σε ενσιρώματα ή σανό και είναι άριστη ζωοτροφή. Ο βίκος ή το μπιζέλι με την προσθήκη σιτηρών βοηθούνται να στηριχθούν και να μη πλαγιάσουν βελτιώνοντας την ποιότητά τους. Η βρώμη και το κριθάρι έχουν κριθεί ως τα καταλληλότερα για στήριξη σιτηρά. Στις πρώιμες ποικιλίες μπορεί να προτιμηθεί το κριθάρι, ώστε να μη σκληρύνουν τα άγανα του, όταν συγκομιστεί, πράγμα που ενοχλεί τα ζώα. Για όψιμες ποικιλίες προτιμάται η συγκαλλιέργεια με βρώμη. Το ποσοστό, του προς σπορά σπόρου κριθαριού ή βρώμης που συμμετέχει στο μείγμα μπορεί να είναι 15-30% (Το υπόλοιπο 70-85% είναι βίκος ή μπιζέλι).


Εγγραφείτε ώστε να λαμβάνετε νέα μας στο email σας.

Στο email μας μπορείτε να στέλνετε φωτογραφίες, αγγελίες και ερωτήσεις. Αν έχετε ποιμνιοστάσιο, μπορούμε να σας κάνουμε και ένα αφιέρωμα μέσα στο blog μας αν μας στείλετε υλικό. Διαφορετικά μπορείτε απλά να σχολιάσετε το άρθρο παρακάτω.
Read more »

Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2013

Περιεκτικότητα γάλακτος σε λίπος και άλλα συστατικά

Ο κάθε παραγωγός θα πρέπει να έχει στο μυαλό του ότι δεν πρέπει να έχει στο μυαλό του μόνο την ποσότητα του γάλακτος που θα παράγει αλλά θα πρέπει διαρκώς να ανεβάζει την ποιότητα. Η ποιότητα όσο αφορά το λίπος και την πρωτεΐνη μπορεί να εξαρτάται από το ζώο και την φυλή του ζώου που εκτρέφεται αλλά ένας άλλος πολύ σημαντικός παράγοντας είναι η τροφές και ο τρόπος που τις χορηγείτε. Παρακάτω παραθέτουμε έναν πίνακα ανάλυσης της σύνθεσης 100 γραμμαρίων γάλακτος όσο αφορά κάποια ποιοτικά συστατικά.
Read more »

Κυριακή, 24 Μαρτίου 2013

Ζωοτροφές: Σόργο

Το σόργο είναι μονοετές φυτό μέσου ύψους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για βοσκή, ενσίρωση και χλωρή νομή. Τα φυτά γίνονται υγιή, ψηλά και τα στελέχη γλυκά, λεπτά και ζουμερά. Εμφανίζει μέση αντοχή στη ξηρασία και καλή έως πολύ καλή αντοχή στις περισσότερες ασθένειες της καλλιέργειας.

Μεγάλος αριθμός κοπών. Μεσολαβούν περίπου 45 ημέρες μέχρι την 1η κοπή και 30 ημέρες μεταξύ των κοπών. Κόβεται αφού τα φυτά περάσουν το 1,5 m ύψους, πριν όμως λουλουδιάσουν. Δεν πρέπει να κόβεται μετά από όψιμο παγετό. Μετά από κάθε κοπή απαιτεί λίπανση με 5 μονάδες νιτρικής αμμωνίας ανα στρέμμα. Μεγάλη δύναμη παραγωγής νωπού και ξηρού χόρτου, υψηλής θρεπτικής αξίας. οι ζώνες καλλιέργειας σόργου εντοπίζονται κυρίως στις Κυκλάδες, την Πελοπόννησο και σε ημιορεινές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Πλεονέκτημα: Αντέχει στην ξηρασία και στις ασθένειες φυλλώματος.

Μειονέκτημα: Δεν είναι τόσο ελκυστική τροφή για τα ζώα, όπως το καλαμπόκι.

Σπορά: Η σπορά πραγματοποιείται από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο και απαιτούνται 4-5 κιλά σπόρου ανά στρέμμα. Για τη σπορά χρησιμοποιείται σπαρτική μηχανή σίτου ή καλαμποκιού κατάλληλα ρυθμισμένη σε βάθος 2-3εκ. Εάν η καλλιέργεια προορίζεται για ενσίρωση, η σπορά γίνεται σε γραμμές που απέχουν 70 με 80 εκ. και 8-10εκ. πάνω στη γραμμή.

Καλλιέργεια: Μετά το φύτρωμα χρειάζονται ένα με δύο σκαλίσματα ή χρήση μεταφυτρωτικού ζιζανιοκτόνου. Απαιτεί βασική λίπανση με 20 μονάδες Άζωτο ανά στρέμμα, 5-8 μονάδες Φώσφορο και 5-8 μονάδες Κάλιο.

Απόδοση: Υβρίδια σόργου έχουν ξεπεράσει τους 15 τόνους ενσίρωμα ανα στρέμμα, με τρεις συνολικά κοπές.


Εγγραφείτε ώστε να λαμβάνετε νέα μας στο email σας.

Στο email μας μπορείτε να στέλνετε φωτογραφίες, αγγελίες και ερωτήσεις. Αν έχετε ποιμνιοστάσιο, μπορούμε να σας κάνουμε και ένα αφιέρωμα μέσα στο blog μας αν μας στείλετε υλικό. Διαφορετικά μπορείτε απλά να σχολιάσετε το άρθρο παρακάτω.
Read more »

Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2013

AGALAVET

Εμβόλιο για την πρόληψη των κλινικών συμπτωμάτων που προκαλούνται από τη λοιμώδη αγαλαξία στα πρόβατα.

Δραστική Ουσία: Εμβόλιο Λοιμώδους Αγαλαξίας
Τύπος Σκευάσματος: Εμβόλιο
Μορφή: ΕνέσιμοΕγγραφείτε ώστε να λαμβάνετε νέα μας στο email σας.

Στο email μας μπορείτε να στέλνετε φωτογραφίες, αγγελίες και ερωτήσεις. Αν έχετε ποιμνιοστάσιο, μπορούμε να σας κάνουμε και ένα αφιέρωμα μέσα στο blog μας αν μας στείλετε υλικό. Διαφορετικά μπορείτε απλά να σχολιάσετε το άρθρο παρακάτω.
Read more »

Πρόβατα Africana (Κολομβία - Βενεζουέλα)

To Africana είναι μια φυλή εξημερωμένων προβάτων  που συναντώνται στην Κολομβία και στη Βενεζουέλα. To Africana εκτρέφεται κυρίως για το κρέας του.

Χαρακτηριστικά 
To Africana είναι συνήθως καφέ με αποχρώσεις που κυμαίνεται από ταμπά έως σκούρο καφέ και από κερασί έως βαθύ κόκκινο. Η φυλή δεν έχει κέρατα και τα αρσενικά μερικές φορές έχουν χαίτη. Τα ενήλικα κριάρια και προβατίνες ζυγίζουν 54 και 34 κιλά, αντίστοιχα.
Read more »

Πρόβατα Adal (Αιθιοπία)

Το Adal είναι μια φυλή εξημερωμένων προβάτων από την Αιθιοπία. Ως επί το πλείστον εκτρέφονται για το κρέας τους.

Χαρακτηριστικά
To Adal παρουσιάζει μια πολυχρωμία από άσπρο έως σκούρο καφέ. Το βάρος του κριαριού είναι στα 35 κιλά και της προβατίνας 24 κιλά. Έχουν μικρά αυτιά και συχνά φαίνεται σαν να μην έχουν καθόλου. Κατά τη γέννηση, τα αρσενικά είναι κατά μέσο όρο 2,5 κιλά και θυλικά 2,3 κιλά. Είναι ειδικά προσαρμοσμένα σε άνυδρα και ξηρά κλίματα.


Εγγραφείτε ώστε να λαμβάνετε νέα μας στο email σας.

Στο email μας μπορείτε να στέλνετε φωτογραφίες, αγγελίες και ερωτήσεις. Αν έχετε ποιμνιοστάσιο, μπορούμε να σας κάνουμε και ένα αφιέρωμα μέσα στο blog μας αν μας στείλετε υλικό. Διαφορετικά μπορείτε απλά να σχολιάσετε το άρθρο παρακάτω.
Read more »

Ασθένειες Προβάτων: Ουρολιθίαση

Ουρολιθίαση
Η ουρολιθίαση εμφανίζεται σ' όλα τα μηρυκαστικά. Επηρεάζονται τα πρόβατα και τα αμνοερίφια κυρίως όμως τα κριάρια και τα ζώα που τρέφονται με συμπυκνωμένες τροφές δηλαδή τα παχυνόμενα. Στα προσβεβλημένα ζώα δημιουργείται πέτρα στους νεφρούς και στην ουροδόχο κύστη, με συμπτώματα τη δυσκολία στην ούρηση και τον πόνο στην κοιλιακή χώρα. Ο ουρόλιθος συνήθως αποτελείται από φωσφορικό μαγνήσιο. Όταν η ουρήθρα δεν αποφράξει πλήρως τότε το ζώο δυσκολεύεται να ουρήσει και στα ούρα υπάρχει μικρή ποσότητα αίματος. Όταν όμως η απόφραξη της ουρήθρας είναι πλήρης τότε σπάζει η ουροδόχος κύστη ή η ουρήθρα, η κοιλιά διογκώνεται και το ζώο πεθαίνει. 

Η μεταβολική αυτή ασθένεια οφείλεται στην ψηλή περιεκτικότητα του σιτηρεσίου σε φώσφορο και κάλι, τη μη τήρηση των αναλογιών των ανόργανων στοιχείων ασβεστίου και φωσφόρου  την ψηλή περιεκτικότητα του νερού σε Μαγνήσιο (Mg), την έλλειψη βιταμίνης Α, τη λήψη ανεπαρκούς ποσότητας νερού, την αλατότητα του νερού, τη λήψη από το ζώο οξαλικών και πυρητικών αλάτων και τις ψηλές θερμοκρασίες. 

Μέτρα πρόληψης της ουρολιθίασης: 
 • Η αναλογία Ασβεστίου (Ca) και Φωσφόρου (P) να είναι 2:1. Το Φωσφορικό Διασβέστιο δεν προκαλεί ουρολιθίαση, ενώ το Φωσφορικό Νάτριο την ευνοεί.
 • Ανόργανες ενώσεις, όπως το χλωριούχο αμμώνιο, το φωσφορικό οξύ και το χλωριούχο ασβέστιο διαλύουν τις πέτρες, συμβάλλοντας έτσι στην πρόληψη. Προσθήκη 0,2% χλωριούχου αμμωνίου στο σιτηρέσιο.
 • Επαρκής ποσότητα καθαρού, δροσερού και καλής χημικής σύστασης νερού.
 • Προσθήκη βιταμίνης Α στο σιτηρέσιο προστατεύει από την αποφλοίωση των κυττάρων του βλεννογόνου που αποτελούν τους πρώτους πυρήνες των ουρολίθων.
 • Χορήγηση στα πρόβατα πάχυνσης άσπαστου κριθαριού από την ηλικία των τριών μηνών.


Εγγραφείτε ώστε να λαμβάνετε νέα μας στο email σας.

Στο email μας μπορείτε να στέλνετε φωτογραφίες, αγγελίες και ερωτήσεις. Αν έχετε ποιμνιοστάσιο, μπορούμε να σας κάνουμε και ένα αφιέρωμα μέσα στο blog μας αν μας στείλετε υλικό. Διαφορετικά μπορείτε απλά να σχολιάσετε το άρθρο παρακάτω.
Read more »

Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2013

Κατανάλωση αιγοπρόβειο κρέατος ανά τον κόσμο

Η Ελλάδα κατέχει την 7η θέση κατανάλωσης αιγοπρόβειου κρέατος σε όλο τον κόσμο. Παρακάτω μπορείτε να δείτε την κατανάλωση αιγοπρόβειου κρέατος σε κιλά ανά άτομο σε ένα χρόνο.
Read more »

Ασθένειες Προβάτων: Τυμπανισμός

Τυμπανισμός των προβάτων
Ο Τυμπανισμός είναι μεταβολική ασθένεια των προβάτων και προκαλείται από την συγκέντρωση αερίων στην μεγάλη κοιλία εξαιτίας της κατανάλωσης πολύ μεγάλων ποσοτήτων χλωρού χόρτου. Το χλωρό χόρτο περιέχει ευδιάλυτους υδατάνθρακες οι οποίοι όταν διασπώνται από τους μικροοργανισμούς της μεγάλης κοιλίας ελευθερώνουν διοξείδιο του άνθρακα και νερό. Το νερό και το διοξείδιο του άνθρακα όταν ανακατεύονται δημιουργούν αφρό ο οποίος σταματά την έξοδο του αέρα από την κοιλία με αποτέλεσμα το πρόβατο να φουσκώνει.

Συμπτώματα: Παρατηρείται έντονη διόγκωση στην περιοχή του αριστερού κενεώνα η οποία προοδευτικά επεκτείνεται σε όλη την κοιλιακή κοιλότητα. Η τυμπανιαία διόγκωση παρατηρείται συνήθως τη δεύτερη ή τρίτη ημέρα μετά την κατανάλωση του ακατάλληλου χόρτου. Το πρόβατο εκδηλώνει συμπτώματα έντονης δύσπνοιας (έκταση του τραχήλου, διαστολή των μυκτήρων, αναπνοή από το στόμα). Η κινητικότητα του στομάχου συχνά διατηρείται μέχρι να προχωρήσει η κατάσταση οπότε και επέρχεται ο θάνατος από καταπληξία.

Πρόληψη: Η καλύτερη αντιμετώπιση του τυμπανισμού είναι να τον αποφύγουμε και αυτό γίνεται είτε με ελεγχόμενη βόσκηση (μικρές ποσότητες) στις ανοικτές εκμεταλλεύσεις είτε με ανάμειξη ξερού και χλωρού χόρτου (τριφυλλοσανό) στις κλειστές. Μια άλλη μέθοδος που φαίνεται να παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα και υψηλή αποτελεσματικότητα, είναι η προληπτική χορήγηση υλικών που εμποδίζουν τον αφρισμό. Αυτά τα υλικά μπορεί να ψεκαστούν στην τροφή που πιθανώς να προκαλέσει τυμπανισμό ή να προστεθούν στο νερό. Σε ορισμένες περιπτώσεις τοποθετούνται με τη μορφή πλακών λείξης.

Τροκάρ

Θεραπεία: Στις ήπιες περιπτώσεις τοποθετείτε στοματικός καθετήρας με τον οποίο απομακρύνεται ο αέρας της κοιλίας. Ο μόνος τρόπος για να θεραπεύσουμε ένα πρόβατο είναι να κάνουμε μια μικροεπέμβαση. Η επέμβαση γίνεται με την χρήση ενός ειδικού εργαλείου του τροκάρ. Το τροκάρ αποτελείται από μια σωλήνα διαστάσεων 20 x 2,5 εκατοστών και μια σμίλη 25 x 1,5. Τοποθετούμε την σωλήνα κάθετα στην πλάτη του προβάτου στο ύψος των θωρακικών σπονδύλων και περνάμε από μέσα της την σμίλη η οποία ανοίγει μια τρύπα ώστε να εξέλθει ο εγκλωβισμένος αέρας. Καλό θα ήταν την πρώτη φορά αν είναι εφικτό να σας το δείξει κάποιος ειδικός.     


Εγγραφείτε ώστε να λαμβάνετε νέα μας στο email σας.

Στο email μας μπορείτε να στέλνετε φωτογραφίες, αγγελίες και ερωτήσεις. Αν έχετε ποιμνιοστάσιο, μπορούμε να σας κάνουμε και ένα αφιέρωμα μέσα στο blog μας αν μας στείλετε υλικό. Διαφορετικά μπορείτε απλά να σχολιάσετε το άρθρο παρακάτω.
Read more »

Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2013

Ελληνική και παγκόσμια παραγωγή πρόβειου γάλατος

Η Ελλάδα κατέχει την δεύτερη θέση σε όλο τον κόσμο στην παραγωγή πρόβειου γάλατος και όπως μπορούμε να δούμε στον παραπάνω γράφημα παράγει το 8.4% της παγκόσμιας παραγωγής (Παγκόσμια Παραγωγή Πρόβειου Γάλατος 9.272.693 τόνοι το 2009).
Read more »

Κυριακή, 17 Μαρτίου 2013

Ασθένειες Προβάτων: Εντεροτοξιναιμία (Στρουμπάρα)

Αίτιο: Το CIostridium perfrigens, μικρόβιο που πολλαπλασιάζεται έντονα στο έντερο και παράγει τοξίνες. Προσβάλλει όλες τις ηλικίες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα παρουσιάζεται στα νεογέννητα τις 2 πρώτες βδομάδες της ζωής τους. Αρρωσταίνουν το 5-90% των νεογέννητων αμνοεριφίων. Πολλές φορές τα μικρά πεθαίνουν απότομα χωρίς συμπτώματα ή παρουσιάζουν έντονη κατάπτωση, ισχυρούς κολικούς ή άφθονη κίτρινη ή αιμορραγική διάρροια. Ο θάνατος έρχεται από λίγες ώρες έως 3 ημέρες. Όταν ανοίγουμε το πτώμα τα έντερα έχουν έντονο κόκκινο χρώμα. Προδιαθέτουν και σε αυτή την περίπτωση οι κακές καιρικές συνθήκες, οι κακές συνθήκες υγιεινής στο στάβλο, η απότομη αλλαγή του σιτηρεσίου, η χορήγηση μεγάλων ποσοτήτων καρπών ή συμπυκνωμένων τροφών, η απότομη βόσκηση χλωρού χόρτου και μάλιστα με πάχνη, ο έντονος παρασιτισμός των ζώων (τραυματίζουν τα έντερα τα παράσιτα, περνούν τα μικρόβια).

Συμπτώματα: Προσβάλλει ενήλικα και αμνοερίφια πάνω από 15 ημερών. Έχει τις εξής μορφές: α) οξεία μορφή: ξαφνικά το ζώο σταματά να βόσκει πέφτει με σπασμούς και πεθαίνει. Ο κτηνοτρόφος ξαφνικά βρίσκει νεκρά ζώα. β) πιο αργή εξέλιξη: πλήρης ανορεξία, δυσκοιλιότητα και στη συνέχεια διάρροια, οξύ πνευμονικό οίδημα (δύσπνοια, αφρώδες αιμορραγικό έκκριμα από τη μύτη). Νευρικά συμπτώματα (αταξία, βάδισμα μεθυσμένου, σπασμοί, τρίξιμο δοντιών). Ο θάνατος έρχεται σε 1-2 μέρες. Ορισμένες φορές η αρρώστια κρατάει 10-15 μέρες. Τα ζώα παρουσιάζουν κοιλιακό άλγος, γρήγορη απίσχνανση χωρίς διάρροια.

Θεραπεία: Όταν τα ζώα προσβληθούν από δυσεντερία, οποιαδήποτε θεραπεία έχει φτωχά αποτελέσματα. Στην πρόληψη και μόνο θα ρίξουμε το βάρος της προσοχής μας. Σε περίπτωση εμφάνισης της νόσου κάνουμε ορό τόσο στα άρρωστα, όσο και στα υγιή αμνοερίφια που οι μητέρες τους δεν έχουν εμβολιαστεί. Απομόνωση των αρρώστων. Τα αντιβιοτικά μικρή βοήθεια προσφέρουν στα άρρωστα ζώα. Αν υπάρχουν κρούσματα στην εκτροφή, αντιβιοτικά χορηγούμε μόνο στα υγιή και κυρίως στα νεαρά και στα ηλικιωμένα.

Εμβολιασμός: Ο εμβολιασμός των μητέρων πρέπει να είναι συστηματικός. Είναι απαραίτητοι 2 εμβολιασμοί το χρόνο. Ο πρώτος Ιανουάριο-Φεβρουάριο πριν την ανοιξιάτικη έξοδο στη βοσκή και ο δεύτερος 1 μήνα πριν τις γέννες, που καλύπτει και την φθινοπωρινή αλλαγή του σιτηρεσίου. Για όσα ζώα γεννήσουν όψιμα συστήνεται και 3ος εμβολιασμός 2-4 βδομάδες πριν τον τοκετό.

Πρόληψη:  Η σωστή διατροφή των μητέρων στη διάρκεια της εγκυμοσύνης και η σταδιακή αλλαγή οποιουδήποτε σιτηρεσίου, η υγιεινή του στάβλου (συχνές απολυμάνσεις, και ιδίως πριν τους τοκετούς), ο έλεγχος της υγρασίας, των ρευμάτων αέρα, και η άμεση απομόνωση των ασθενών, συμβάλλει αποφασιστικά στον έλεγχο της νόσου.
Εγγραφείτε ώστε να λαμβάνετε νέα μας στο email σας.

Στο email μας μπορείτε να στέλνετε φωτογραφίες, αγγελίες και ερωτήσεις. Αν έχετε ποιμνιοστάσιο, μπορούμε να σας κάνουμε και ένα αφιέρωμα μέσα στο blog μας αν μας στείλετε υλικό. Διαφορετικά μπορείτε απλά να σχολιάσετε το άρθρο παρακάτω.
Read more »

Ασθένειες Προβάτων: Κολοβακτηριδίαση

H κολοβακτηριδίαση είναι μια γενικευμένη ή εντερική λοίμωξη που προσβάλλει τα νεαρά κυρίως πρόβατα (0-14 ημερών).

Αίτιο: Το βακτήριο Escherichia coli που προσβάλλει το πεπτικό σύστημα των αμνοεριφίων. Προδιαθέτει η έλλειψη πρωτογάλατος τις πρώτες 12 ώρες της ζωής του νεογέννητου (στέρηση ανοσοσφαιρινών). Οι κακές καιρικές συνθήκες το υπερβολικό ψύχος, η υγρασία, δρουν δυσμενώς, ειδικά όταν στο στάβλο υπάρχει συνωστισμός των ζώων, υγρασία, ρεύματα αέρος και χαμηλή θερμοκρασία. Η διατροφή των μητέρων παίζει σημαντικό ρόλο. Η έλλειψη καρπών, απότομη αλλαγή σιτηρεσίου, αβιταμινώσεις, έλλειψη ιχνοστοιχείων προδιαθέτουν στην κολοβακτηριδίαση. 

Συμπτώματα: Τα ζώα πεθαίνουν ξαφνικά ή παρουσιάζουν έντονη διάρροια, αφυδάτωση και κατάπτωση. Συχνά παρατηρούμε νευρικά συμπτώματα από μηνιγγίτιδα και κουτσαίνουν εξαιτίας προσβολής των αρθρώσεων (πολυαρθρίτιδα νεογέννητων).


Θεραπεία: Ο ορός δίνει καλά αποτελέσματα μόνο στις σηψαιμικές μορφές. Το Εμβόλιο δεν έχει αρκετά καλά αποτελέσματα. Η θεραπεία γίνεται με αντιβιοτικά σε συνδυασμό με ορούς, ηλεκτρολύτες, βιταμίνες και Se.

Εγγραφείτε ώστε να λαμβάνετε νέα μας στο email σας.

Στο email μας μπορείτε να στέλνετε φωτογραφίες, αγγελίες και ερωτήσεις. Αν έχετε ποιμνιοστάσιο, μπορούμε να σας κάνουμε και ένα αφιέρωμα μέσα στο blog μας αν μας στείλετε υλικό. Διαφορετικά μπορείτε απλά να σχολιάσετε το άρθρο παρακάτω.
Read more »

Σάββατο, 16 Μαρτίου 2013

Ασθένειες Προβάτων: Ταινίαση

Η ταινίαση των προβάτων και κυρίως των αρνιών 2 έως 8 μηνών προκαλείται από τα παράσιτα (ταινίες) Monienza expansa, M. bancdeni, Anitellina spp. Οι ταινίες παρασιτούν στο λεπτό έντερο των προβάτων και απορροφούν μεγάλες ποσότητες τροφών από τον ξενιστή (πρόβατο).

Συχνά προκαλούν τη μερική ή ολική απόφραξη του εντέρου ή και τη ρήξη του, ερεθισμό του εντερικού βλεννογόνου ή διάρροια. Επιπλέον οι ταινίες αφήνουν τοξίνες στον οργανισμό του προβάτου και μειώνουν την αντίσταση του απέναντι στα παθογόνα μικρόβια.

Θεραπεία: Παρασιτικά χάπια ή παρασιτοκτόνο ενέσιμο διάλυμα (Vetermec).


Εγγραφείτε ώστε να λαμβάνετε νέα μας στο email σας.

Στο email μας μπορείτε να στέλνετε φωτογραφίες, αγγελίες και ερωτήσεις. Αν έχετε ποιμνιοστάσιο, μπορούμε να σας κάνουμε και ένα αφιέρωμα μέσα στο blog μας αν μας στείλετε υλικό. Διαφορετικά μπορείτε απλά να σχολιάσετε το άρθρο παρακάτω.
Read more »

Κατανάλωση Κρέατος στην Ελλάδα

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 40η θέση κατανάλωσης κρέατος ανά άτομο σε όλο τον κόσμο με 74,8 κιλά ανά έτος. Στο παραπάνω σχήμα βλέπετε πως αυτό διαμορφώνεται ανά κατηγορία. Να σημειωθεί ότι ο μέσος όρος σε παγκόσμιο επίπεδο είναι 38,7 κιλά ανά άτομο με τα αντίστοιχα ποσοστά να διαμορφώνονται όπως στο παρακάτω γράφημα.  

Αναλυτικά παρακάτω μπορείτε να δείτε τον πίνακα με την κατανάλωση κρέατος ανά άτομο για τις πρώτες 60 χώρες για όλο τον κόσμο. Απλά αξίζει να αναφέρουμε ότι το λιγότερο κρέας το καταναλώνουν οι Ινδοί με μόλις 3.2 κιλά ανά άτομο.

#ΧώραΒόειοΧοιρινόΠουλερικάΑιγοπρόβειοΆλλoΣυνολικά
1Λουξεμβούργο43.845.539.81.75.8136.5
2ΗΠΑ42.130.351.80.50.7125.4
3Αυστραλία43.523.039.314.31.1121.2
4Νέα Ζηλανδία31.822.734.423.13.7115.7
5Ισπανία14.960.927.34.52.5110.2
6Γαλλική Πολυνησία40.313.646.55.13.4108.9
7Αυστρία17.866.017.51.00.8103.1
8Ισραήλ27.12.667.91.40.099.1
9Καναδάς32.827.337.41.20.098.7
10Μπαχάμες19.524.847.25.80.898.1
11Δανία26.649.518.21.22.397.8
12Κουβέιτ2.40.075.718.21.097.4
13Σαν Λουσία13.121.856.93.50.095.4
14Ιρλανδία23.936.725.94.82.794.1
15Ισλανδία12.221.026.024.710.194.0
16Πορτογαλία18.345.125.43.01.192.9
17Αργεντινή55.16.826.81.41.791.7
18Ιταλία24.044.715.81.45.491.4
19Γαλλία26.931.721.13.35.788.7
20Μάλτα21.036.824.41.35.088.5
21Γερμανία13.255.615.50.72.787.7
22Ηνωμένο Βασίλειο22.027.929.26.10.785.8
23Αντίγκουα10.89.958.03.53.285.4
24Τσεχία8.046.624.60.25.885.2
25Σλοβενία21.441.019.91.10.583.8
26Σερβία8.564.87.02.00.082.3
27Βέλγιο19.433.925.11.72.282.3
28Βερμούδες27.719.030.54.80.282.3
29Κύπρος5.739.826.67.62.482.1
30Ολλανδικές Αντίλλες3.620.554.92.10.681.7
31Βραζιλία37.211.031.70.60.180.6
32Σαμόα11.022.134.513.00.080.6
33Ουγγαρία4.347.227.50.11.080.1
34Σουηδία24.036.414.81.22.378.7
35Χιλή22.020.734.30.70.377.9
36Λιθουανία7.444.424.90.20.177.0
37Μπαρμπάντος14.58.342.211.60.076.6
38Πολωνία4.751.220.30.00.276.4
39Άγιος Βικέντιος8.513.452.30.90.175.2
40Ελλάδα18.127.113.613.72.374.8
41Ελβετία20.534.315.01.62.273.6
42Φιλανδία18.634.217.20.51.972.4
43Λευκορωσία21.932.217.80.10.372.2
44Ολλανδία18.432.714.90.94.371.3
45Άγιος Χριστόφορος9.55.347.82.24.269.0
46Εμιράτα7.00.049.28.83.768.7
47Μογγολία16.20.20.540.710.468.0
48Καζακστάν26.315.113.38.04.467.2
49Μπρούνεϊ5.75.952.72.10.066.4
50Δομίνικος11.918.333.81.40.165.4
51Νορβηγία20.523.114.95.61.465.4
52Τζαμάικα5.33.852.73.00.164.7
53Ρουμανία7.731.919.32.51.362.7
54Μεξικό17.913.429.01.10.962.3
55Λετονία8.431.220.50.30.360.7
56Ρωσία17.618.022.11.21.460.3
57Παναμάς18.49.830.60.01.360.0
58Γκαμπόν4.07.328.41.417.758.8
59Εσθονία13.826.717.30.50.558.8
60Σλοβακία6.133.118.00.11.458.8


Εγγραφείτε ώστε να λαμβάνετε νέα μας στο email σας.

Στο email μας μπορείτε να στέλνετε φωτογραφίες, αγγελίες και ερωτήσεις. Αν έχετε ποιμνιοστάσιο, μπορούμε να σας κάνουμε και ένα αφιέρωμα μέσα στο blog μας αν μας στείλετε υλικό. Διαφορετικά μπορείτε απλά να σχολιάσετε το άρθρο παρακάτω.
Read more »

Ασθένειες Προβάτων: Προϊούσα Πνευμονία (Maedi- Visna)

H προϊούσα πνευμονία (Maedi - Visna) είναι χρόνια, θανατηφόρος και απύρετη νόσος των προβάτων. Το Maedi αναφέρεται στην αναπνευστική εκδήλωση και η Visna στην νευρική εκδήλωση. Το κύριο χαρακτηριστικό της είναι η δύσπνοια και η προοδευτική καταβολή των δυνάμεων του προβάτου.

Αίτιο: Η νόσος προκαλείται τον ομώνυμο που είναι μέλος της υποοικογένειας Lentivirinae της οικογένειας Retroviridae. Ο ιός αρχικά αναπτύσσεται σε κυτταροκαλλιέργειες χοροεδιούς πλέγματος του εγκεφάλου των προβάτων και το αποτέλεσμα της μόλυνσης των κυττάρων εμφανίζεται μετά από 2-3 εβδομάδες. Χαρακτηρίζεται από λεμφοειδή υπερπλασία με εντοπίσεις στους πνεύμονες, στον εγκέφαλο, στους μαστούς και στις αρθρώσεις. Υπάρχει μεγάλη εξάπλωση σε όλη Ελλάδα. 

Μετάδοση: Αερόβια

Συμπτώματα: Τα συμπτώματα μπορεί να είναι διαφορετικά στα προσβεβλημένα ζώα μιας εκτροφής. Αναπνευστικά: δύσπνοια 
Νευρικά: ασταθές βάδισμα, παραπληγία, παράλυση 
Αρθρίτιδες - μαστίτιδες.  

Θεραπεία: Δεν υπάρχει θεραπεία. Δεν υπάρχει εμβόλιο. Δεν είναι εύκολο να εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα εκρίζωσης με σφαγή των οροθετικών ζώων.

Συνιστάται: Η απομάκρυνση των νεογέννητων αρνιών, από τις οροθετικές μητέρες τους και η εφαρμογή τεχνητού θηλασμού έχει καλά αποτελέσματα για την έλεγχο της νόσου. Το ότι η νόσος έχει μεγάλη εξάπλωση σε ολόκληρη την Ελλάδα και ότι δεν υπάρχει θεραπευτική αγωγή, ούτε εμβόλιο την καθιστούν ως έναν μεγάλο εχθρό της εκτροφής των προβάτων.
Read more »

Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2013

Ασθένειες Προβάτων: Κοκκιδίαση

Μόλυνση εντέρων
Μόλυνση των εντέρων που προσβάλλει κυρίως τα νεαρά πρόβατα προκαλώντας οξεία ή χρόνια εντερίτιδα. Τα ενήλικα δεν αρρωσταίνουν αλλά μολύνουν τα μικρά. Η ασθένεια επιφέρει διάρροια, η οποία μπορεί να οδηγήσει τα νεαρά ζώα και στον θάνατο. Προκαλείται από συγκεκριμένα παράσιτα του εντέρου, τα κοκκίδια. Περισσότερο κινδυνεύουν τα σταβλίσια πρόβατα. Τα κοκκίδια είναι μονοκύτταροι οργανισμοί, που εισβάλλουν στα κύτταρα των εντέρων των προβάτων και τα καταστρέφουν. Τα παθογόνα μεταφέρονται κυρίως από τα περιττώματα. Οι κακές συνθήκες υγιεινής στο στάβλο (κοπριά που κρατάει διαρκώς υγρασία) επιδεινώνουν το πρόβλημα. 

Συμπτώματα: Τα ζώα παρουσιάζουν έντονη διάρροια συχνά αιμορραγική και αφυδάτωση. Αρκετά πεθαίνουν ή επιζούν με καθυστέρηση στην ανάπτυξη. Στις χρόνιες μορφές στα ζώα που σφάζονται παρατηρούμε άσπρα στίγματα (οζίδια) στο έντερο.

Θεραπεία: Χορήγηση αντικοκκιδιακών φαρμάκων τόσο στα άρρωστα όσο και στα υγιή. Η θεραπεία να μη διαρκεί λιγότερο από 5 ημέρες. Στα νεαρά πρόβατα που έχουν έντονο πρόβλημα διάρροιας και αφυδάτωσης χορηγούμε εκτός από αντικοκκιδιακά φάρμακα και ορούς, κορτικοστεροειδή και αναλγητικά.

Πρόληψη: Για την καταπολέμηση της κοκκιδίασης είναι πολύ σημαντικό οι στάβλοι να είναι εφοδιασμένοι με ξηραμένα άχυρα, να διαθέτουν κατάλληλο κλίμα και αερισμό και να παρέχεται στα ζώα τροφή πλούσια σε βιταμίνες.


Εγγραφείτε ώστε να λαμβάνετε νέα μας στο email σας.

Στο email μας μπορείτε να στέλνετε φωτογραφίες, αγγελίες και ερωτήσεις. Αν έχετε ποιμνιοστάσιο, μπορούμε να σας κάνουμε και ένα αφιέρωμα μέσα στο blog μας αν μας στείλετε υλικό. Διαφορετικά μπορείτε απλά να σχολιάσετε το άρθρο παρακάτω.
Read more »

Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2013

Ασθένειες Προβάτων: Λοιμώδης αγαλαξία (Παρμάρα)

Λοιμώδης αγαλαξία πρόβατα
Η λοιμώδης αγαλαξία των προβάτων είναι μια πολύ μεταδοτική νόσο και πολύ συχνή στην Ελλάδα. Όταν εμφανιστεί σε κάποιο κοπάδι επιφέρει μεγάλες ζημιές καθώς προκαλεί τη διακοπή της γαλακτοπαραγωγής.

Αίτια: Ο κύριος παράγοντας εμφάνισης παρμάρας είναι το μυκόπλασμα της αγαλαξίας (agalactiae) αλλά και άλλα μυκοπλάσματα (mycoides, capricolum). 

Συμπτώματα: Τα μολυσμένα πρόβατα εμφανίζουν υψηλό πυρετό, αρθρίτιδα, οφθαλμίτιδα, μαστίτιδα-αγαλαξία. Επίσης συχνά υπάρχουν αποβολές (πρόωρος τοκετός - ελλιποβαρή νεογέννητα) και νευρικά συμπτώματα (μηνιγγοεγεφαλίτιδα, πνευμονίες, οιδήματα). Το τελικό στάδιο είναι η σηψαιμία και ο θάνατος.

Η μαστίτιδα από μυκοπλάσματα εμφανίζεται με απότομη διακοπή της γαλακτοπαραγωγής. Ο μαστός βγάζει λίγο γάλα κίτρινο αλμυρό ή πικρό με πήγματα. Αφήνει κατακάθι (ίσως και αιμορραγικό). Η γενική κατάσταση του ζώου δεν επηρεάζεται. Η γαλακτοπαραγωγή επανέρχεται την επόμενη χρονιά.

Θεραπεία: Η θεραπεία δεν δίνει πολύ καλά αποτελέσματα. Πρέπει λοιπόν να προλάβουμε τη μετάδοση. Η μετάδοση γίνεται από το γάλα και στο οξύ στάδιο από όλες τις εκκρίσεις και απεκκρίσεις του ζώου. Γι αυτό τα μολυσμένα ζώα και κοπάδια πρέπει να απομονώνονται.

Εμβολιασμός: Τα εμβόλια έχουν αποτέλεσμα όσο πιο γρήγορα γίνονται μετά την εμφάνιση των κρουσμάτων και όταν η θρεπτική κατάσταση του κοπαδιού είναι καλή. Αν εμφανιστεί η νόσος πρέπει να γίνεται κάθε 6 μήνες μέχρι να εξαφανιστεί από το κοπάδι και στη συνέχει κάθε χρόνο.


Εγγραφείτε ώστε να λαμβάνετε νέα μας στο email σας.

Στο email μας μπορείτε να στέλνετε φωτογραφίες, αγγελίες και ερωτήσεις. Αν έχετε ποιμνιοστάσιο, μπορούμε να σας κάνουμε και ένα αφιέρωμα μέσα στο blog μας αν μας στείλετε υλικό.
Read more »

Ασθένειες Προβάτων: Οισοφαγοστομίαση

Από οισοφαγοστομίαση υποφέρουν κυρίως τα ενήλικα πρόβατα (μεγαλύτερα των 3 μηνών). Ουσιαστικά πρόκειται για παράσιτα, οι προνύμφες των οποίων είναι ιδιαίτερα παθογόνες καθώς εισχωρούν στο εντερικό τοίχωμα. Σε οξείες περιπτώσεις τα πρόβατα παρουσιάζουν έντονη βαθυπράσινη διάρροια που γρήγορα τα εξαντλεί. Σε ήπιες περιπτώσεις τα πρόβατα παρουσιάζουν διάρροια - δυσκοιλιότητα κατά διαστήματα. Αν δεν καταπολεμηθούν τα παράσιτα ακόμη και στην ήπια περίπτωση το πρόβατο θα παρουσιάσει έντονη αδυναμία και καχεξία.Εγγραφείτε ώστε να λαμβάνετε νέα μας στο email σας.

Στο email μας μπορείτε να στέλνετε φωτογραφίες, αγγελίες και ερωτήσεις. Αν έχετε ποιμνιοστάσιο, μπορούμε να σας κάνουμε και ένα αφιέρωμα μέσα στο blog μας αν μας στείλετε υλικό. Διαφορετικά μπορείτε απλά να σχολιάσετε το άρθρο παρακάτω.
Read more »

Τρίτη, 12 Μαρτίου 2013

Αυτάρκεια Ελλήνων σε κτηνοτροφικά προϊόντα

Αυτάρκεια Ελλάδος σε τρόφιμα

Εγγραφείτε ώστε να λαμβάνετε νέα μας στο email σας.

Στο email μας μπορείτε να στέλνετε φωτογραφίες, αγγελίες και ερωτήσεις. Αν έχετε ποιμνιοστάσιο, μπορούμε να σας κάνουμε και ένα αφιέρωμα μέσα στο blog μας αν μας στείλετε υλικό. Διαφορετικά μπορείτε απλά να σχολιάσετε το άρθρο παρακάτω.
Read more »

VETERMEC

Παρασιτοκτόνο Vetermec
Ενδο-εξω παρασιτοκτόνο ενέσιμο διάλυμα

Δραστική Ουσία: Ιβερμεκτίνη
Τύπος Σκευάσματος: Εμβόλιο
Μορφή: Ενέσιμο


Εγγραφείτε ώστε να λαμβάνετε νέα μας στο email σας.

Στο email μας μπορείτε να στέλνετε φωτογραφίες, αγγελίες και ερωτήσεις. Αν έχετε ποιμνιοστάσιο, μπορούμε να σας κάνουμε και ένα αφιέρωμα μέσα στο blog μας αν μας στείλετε υλικό. Διαφορετικά μπορείτε απλά να σχολιάσετε το άρθρο παρακάτω.
Read more »

Ασθένειες Προβάτων: Γαστροεντερική τριχοστρογγυλίδη

Ασθένεια γαστροεντερική τριχοστρογγυλίδη
Πρόκειται για παράσιτα του στομαχιού και του λεπτού εντέρου των προβάτων. Προκαλούν τραυματισμό του εντερικού και στομαχικού βλεννογόνου με αποτέλεσμα ανωμαλίες στην πέψη και μειωμένη απορρόφηση πρωτεϊνών, ασβεστίου και φωσφόρου, τα ζώα παρουσιάζουν έντονη αναιμία, διάρροια κατά διαστήματα, εξάντληση, καχεξία, δέρμα τραχύ και το μαλλί πέφτει κατά πλάκες.Θεραπεία: Παρασιτικά χάπια ή παρασιτοκτόνο ενέσιμο διάλυμα (Vetermec).


Εγγραφείτε ώστε να λαμβάνετε νέα μας στο email σας.

Στο email μας μπορείτε να στέλνετε φωτογραφίες, αγγελίες και ερωτήσεις. Αν έχετε ποιμνιοστάσιο, μπορούμε να σας κάνουμε και ένα αφιέρωμα μέσα στο blog μας αν μας στείλετε υλικό. Διαφορετικά μπορείτε απλά να σχολιάσετε το άρθρο παρακάτω.
Read more »

Πρόβατα Acιpayam (Τουρκία)


Το Acıpayam είναι μια φυλή εξημερωμένων προβάτων που προέρχεται από την Τουρκία. Πρόκειται για μια φυλή που έχει σαν στόχο την παραγωγή μαλλιού και κρέατος. Το Acıpayam προήλθε από κριάρια Assaf που διασταυρώθηκαν με προβατίνες Awassi και Dagliç.

Τα κριάρια έχουν βάρος 65 κιλά και οι προβατίνες 60 κιλά. Και τα δύο έχουν λευκό, χοντρό μαλλί.


Εγγραφείτε ώστε να λαμβάνετε νέα μας στο email σας.

Στο email μας μπορείτε να στέλνετε φωτογραφίες, αγγελίες και ερωτήσεις. Αν έχετε ποιμνιοστάσιο, μπορούμε να σας κάνουμε και ένα αφιέρωμα μέσα στο blog μας αν μας στείλετε υλικό. Διαφορετικά μπορείτε απλά να σχολιάσετε το άρθρο παρακάτω.
Read more »

Πρόβατα Λακόν (Lacaune)

Τα πρόβατα Λακόν (Lacaune) ανήκουν σε Γαλλική φυλή η οποία εκτρέφεται κυρίως στην Νότια Γαλλία (περιοχή Roquefort). Είναι η πολυαριθμότερη φυλή της Γαλλίας με 1.150.000 άτομα περίπου εκ των οποίων τα 750.000 αρμέγονται και τα υπόλοιπα είναι κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης. Ανήκει στα ομοιάμαλλα πρόβατα. Ως ξένη φυλή το μεγάλο της πλεονέκτημα είναι η καλή προσαρμογή στις συνθήκες της Ελλάδος.Χαρακτηριστικά προβατίνων Lacaune
Ύψος: 72 εκ.
Βάρος: 70 κιλά.
Πολυδυμία: 1,5%
Γαλακτοπαραγωγή: 350 λίτρα

Χαρακτηριστικά κριαριών Lacaune
Ύψος: 80 εκ.
Βάρος: 90 κιλά.
Εγγραφείτε ώστε να λαμβάνετε νέα μας στο email σας.

Στο email μας μπορείτε να στέλνετε φωτογραφίες, αγγελίες και ερωτήσεις. Αν έχετε ποιμνιοστάσιο, μπορούμε να σας κάνουμε και ένα αφιέρωμα μέσα στο blog μας αν μας στείλετε υλικό. Διαφορετικά μπορείτε απλά να σχολιάσετε το άρθρο παρακάτω.
Read more »

Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2013

Ασθένειες Προβάτων: Ηπατική διστομίαση (Κλαπάτσα)

Κλαπάτσα
H ηπατική διστομίαση (γνωστή και ως καλπάτσα) είναι νόσος του ήπατος των προβάτων. Προκαλείται από ένα γένος σκουληκιών (δίστομα) που μαζεύονται κυρίως στους χολαγωγούς του συκωτιού και στη χοληδόχο κύστη. Το αβγό των σκουληκιών για να αναπτυχθεί, χρειάζεται ενδιάμεσο ξενιστή π.χ. σαλιγκάρια. Στο τελικό στάδιο η προνύμφη βγαίνει από το σαλιγκάρι και κολλάει πάνω στα χόρτα. Τρώγοντας το ζώο τα χόρτα οι προνύμφες  αφού περάσουν τα τοιχώματα του στομαχιού, φτάνουν στο συκώτι και στη χολή. Εκεί μεγαλώνουν και γεννούν αβγά που διαμέσου του πεπτικού συστήματος και των περιττωμάτων του ζώου, πέφτουν και πάλι στα χόρτα και ο κύκλος εξέλιξης συνεχίζεται. Η μόνη προστασία των ζώων είναι η εξόντωση των ενδιάμεσων ξενιστών.

Τα ζώα κινδυνεύουν από τη μόλυνση όλο το χρόνο αλλά η περίοδος έξαρσης είναι από τέλη Ιουνίου έως το χειμώνα. Η νόσος στην οξεία της μορφή προκαλεί τον ξαφνικό θάνατο των ζώων, ενώ στην πιο ήπια μορφή της προκαλεί υψηλή θερμοκρασία, αναιμία και ελάττωση της όρεξης. Τα ζώα σταδιακά χάνουν βάρος και το τρίχωμα τους γίνεται εύθραυστο. Συχνά παρατηρούνται κρίσεις διάρροιας συνοδευόμενες από δυσκοιλιότητα.


Εγγραφείτε ώστε να λαμβάνετε νέα μας στο email σας.

Στο email μας μπορείτε να στέλνετε φωτογραφίες, αγγελίες και ερωτήσεις. Αν έχετε ποιμνιοστάσιο, μπορούμε να σας κάνουμε και ένα αφιέρωμα μέσα στο blog μας αν μας στείλετε υλικό. Διαφορετικά μπορείτε απλά να σχολιάσετε το άρθρο παρακάτω.
Read more »

Σάββατο, 9 Μαρτίου 2013

Εισαγωγές - Εξαγωγές της κτηνοτροφίας το 2011

Εισαγωγές - Εξαγωγές Κτηνοτροφικών Προϊόντων 2011

Τελικά είμαστε μια κτηνοτροφική χώρα. Τα νούμερα των εισαγωγών και των εξαγωγών όσο αφορά την κτηνοτροφία δεν δείχνουν κάτι τέτοιο. Τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους.
Read more »

Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2013

Προϊόντα ΠΟΠ Ζωικής Προέλευσης


ΟνομασίαΠεριοχήΕίδος Γάλατος
1.ΦέταΜακεδονία, Θράκη, Ήπειρος, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ν. Λέσβου, ΘεσσαλίαΠρόβειο ή μίγμα πρόβειου και γίδινου έως 30% κ.β.
2. ΚασέριΜακεδονία, Θεσσαλία, Ν. Λέσβου, Ν. ΞάνθηςΠρόβειο ή μίγμα πρόβειου και γίδινου έως 20% κ.β.
3. ΜανούριΘεσσαλία, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία Τυρόγαλα από πρόβειο ή γίδινο γάλα ή μίγμα αυτών και γάλα πρόβειο ή γίδινο ή κρέμα αυτού
4. ΓαλοτύριΉπειρος, ΘεσσαλίαΠρόβειο, γίδινο ή μίγματα αυτών
5. Κεφαλογραβιέρα Δυτ. Μακεδονία, Ήπειρος, Αιτωλοακαρνανία, ΕυρυτανίαΠρόβειο ή μίγμα πρόβειου και γίδινου έως 10% κ.β.
6. Καλαθάκι ΛήμνουΝήσος Λήμνου Πρόβειο ή μίγμα πρόβειου με γίδινο έως 30% κ.β.
7. Γραβιέρα ΑγράφωνΠεριοχή Αγράφων Πρόβειο ή μίγμα πρόβειου με γίδινο έως 30% κ.β.
8. ΚοπανιστήΝομός ΚυκλάδωνΑγελαδινό, πρόβειο ή γίδινο
9. Γραβιέρα ΚρήτηςΝήσος Κρήτης πρόβειο ή μίγμα πρόβειου με γίδινο έως 20% κ.β.
10. Κατίκι ΔομοκούΠεριοχή ΔομοκούΓίδινο ή μίγμα αυτού με πρόβειο
11. Ξυνομυζήθρα ΚρήτηςΝήσος ΚρήτηςΤυρόγαλα από γάλα πρόβειο, γίδινο ή μίγμα αυτών
12. Σαν ΜιχάληΝήσος Σύρος Αγελαδινό
13. ΜετσοβόνεΕπαρχία Μετσόβου Αγελαδινό, ή μίγμα αυτού με γάλα πρόβειο και γίδινο μέχρι 20 % κ.β.
14. Γραβιέρα Νάξου Νήσος Νάξου Αγελαδινό, ή μίγμα αυτού με γάλα πρόβειο και γίδινο μέχρι 20 % κ.β.
15. Πηχτόγαλο ΧανίωνΝομός Χανίων Γίδινο ή πρόβειο ή μίγματα αυτών
16. ΑνεβατόΝομός Γρεβενών και Επαρχία Βοΐου Κοζάνης Πρόβειο ή γίδινο ή μίγματα αυτών
17. ΜπάτζιοςΘεσσαλία, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία Πρόβειο ή γίδινο ή μίγματα αυτών
18. Φορμαέλα Αράχωβας ΠαρνασσούΔήμος Αράχωβας Γίδινο ή πρόβειο ή μίγματα αυτών
19. ΣφέλαΝομός Μεσσηνίας και Νομός Λακωνίας Πρόβειο ή γίδινο ή μίγματα αυτών
20. Λαδοτύρι ΜυτιλήνηςΝήσος Λέσβος Πρόβειο ή μίγμα αυτού με γίδινο


Εγγραφείτε ώστε να λαμβάνετε νέα μας στο email σας.

Στο email μας μπορείτε να στέλνετε φωτογραφίες, αγγελίες και ερωτήσεις. Αν έχετε ποιμνιοστάσιο, μπορούμε να σας κάνουμε και ένα αφιέρωμα μέσα στο blog μας αν μας στείλετε υλικό. Διαφορετικά μπορείτε απλά να σχολιάσετε το άρθρο παρακάτω.
Read more »

Απόδοση σε Γάλα ανά Φυλή Προβάτων

Απόδοση σε γάλα στα πρόβατα
Απόδοση γάλακτος στις διάφορες φυλές προβάτων: μια καλή ερώτηση που δεν έχει μια μοναδική απάντηση. Στο συγκεκριμένο άρθρο θα κάνουμε μια προσπάθεια να αποτυπώσουμε την απόδοση σε γάλα των δημοφιλέστερων φυλών προβάτων. Τα στοιχεία που παραθέτουμε προκύπτουν τόσο από την βιβλιογραφία αλλά και από την εμπειρία μας. Βέβαια πριν διαβάσετε τα νούμερα θα πρέπει να ξέρετε ότι η σύγκριση δεν γίνεται κάτω από τις ίδιες συνθήκες εκτροφής. Όσο περισσότερο εξελίσσουμε τις συνθήκες εκτροφής τόσο υψηλότερες αποδόσεις έχουμε. Όπως επίσης και η κάθε φυλή προβάτων παρουσιάζει τα δικά της χαρακτηριστικά ως προς ασθένειες, πολυδυμία κ.α.

Ελληνικές Φυλές Προβάτων
Καραγκούνικη 200
Μυτιλήνης 200
Ορεινή (Βλάχικο κλπ.) 100
Σερρών 150
Σφακίων 150
Φριζάρτα 300
Χίου 350


Ξένες Φυλές Προβάτων
Λακόν (Lacaune) 350
Αβάσσι (Awaassi) 500
Ασαάφ (Assaf) 500
Φρισλανδίας (Friesian) 550
Φριζόνα (Frizona) 250
Σαρδηνίας (Sarda) 200


Εγγραφείτε ώστε να λαμβάνετε νέα μας στο email σας.

Στο email μας μπορείτε να στέλνετε φωτογραφίες, αγγελίες και ερωτήσεις. Αν έχετε ποιμνιοστάσιο, μπορούμε να σας κάνουμε και ένα αφιέρωμα μέσα στο blog μας αν μας στείλετε υλικό. Διαφορετικά μπορείτε απλά να σχολιάσετε το άρθρο παρακάτω.
Read more »

Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2013

Παγκόσμιος πληθυσμός προβάτων


Στον παραπάνω πίνακα μπορείτε να παρατηρήσετε πως μοιράζετε ο πληθυσμός των προβάτων στα 15 κράτη τα οποία διαθέτουν το 65% του συνολικού πληθυσμού των προβάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει περίπου 100 εκατομμύρια πρόβατα με το Ηνωμένο βασίλειο να διαθέτει το 1/3 του πληθυσμού και ακολουθούν Ισπανία, Ιταλία και Γαλλία. Η Ελλάδα κατέχει μόλις το 1% του Παγκόσμιου πληθυσμού και το 8,5% της Ευρωπαϊκής Ένωσης.     


Εγγραφείτε ώστε να λαμβάνετε νέα μας στο email σας.

Στο email μας μπορείτε να στέλνετε φωτογραφίες, αγγελίες και ερωτήσεις. Αν έχετε ποιμνιοστάσιο, μπορούμε να σας κάνουμε και ένα αφιέρωμα μέσα στο blog μας αν μας στείλετε υλικό. Διαφορετικά μπορείτε απλά να σχολιάσετε το άρθρο παρακάτω.
Read more »

Ασθένειες Προβάτων: Παραφυματίωση

Παραφυματίωση Προβάτων
Η παραφυματίωση στα πρόβατα είναι χρόνια νόσος με κύριο χαρακτηριστικό της την διαλείπουσα διάρροια και την προοδευτική απίσχνανση. Προκαλείται από το μυκοβακτηρίδιο της παραφυματίωσης. Η έλλειψη ιχνοστοιχείων (σεληνίου, ασβεστίου) και κακές συνθήκες εκτροφής είναι συχνές αιτίες εμφάνισης της νόσου. Έξαρση στην εκδήλωση της παραφυματίωσης παρουσιάζεατι μετά τους τοκετούς των προβάτων.

Συμπτώματα: Τα ζώα ενώ διατηρούν την όρεξή τους σταδιακά οι αποδόσεις τους πέφτουν. Κατά διαστήματα παρουσιάζουν πολτώδη κόπρανα. Το έντερο δεν απορροφά σωστά με αποτέλεσμα τα ζώα να χάνουν βάρος, συχνά παρουσιάζουν οιδήματα (κάτω από το σαγόνι, υγρό στην κοιλιακή κοιλότητα). Ο θάνατος έρχεται από καχεξία.

Πρόληψη: Στα ζώα θα πρέπει να χορηγείται Σελήνιο και Βιταμίνη Ε κατά την γέννησή τους. Καλό είναι να δίνεται μία φορά το χρόνο. Απαιτούνται καλές συνθήκες εκτροφής (αερισμός, συχνός καθαρισμός και απολύμανση).

Εμβολιασμός: Όταν σε μια εκτροφή διαπιστωθεί πρόβλημα πρέπει να γίνεται εμβολιασμός στα ζώα αναπαραγωγής στους πρώτους 6 μήνες της ζωής τους εφ άπαξ. Όταν διαγνωστεί, η νόσος, επειδή δεν υπάρχει θεραπεία, τα άρρωστα ζώα απομονώνονται και σφάζονται.


Εγγραφείτε ώστε να λαμβάνετε νέα μας στο email σας.

Στο email μας μπορείτε να στέλνετε φωτογραφίες, αγγελίες και ερωτήσεις. Αν έχετε ποιμνιοστάσιο, μπορούμε να σας κάνουμε και ένα αφιέρωμα μέσα στο blog μας αν μας στείλετε υλικό. Διαφορετικά μπορείτε απλά να σχολιάσετε το άρθρο παρακάτω.
Read more »

Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2013

Βροχόπτωση στην Ελλάδα

Βροχόπτωση στην Ελλάδα
Παραπάνω μπορείτε να δείτε την βροχόπτωση στην Ελλάδα. Καλό είναι να ενημερωνόμαστε για το ύψος της βροχής της περιοχής μας και να επιλέγουμε καλλιέργειες που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν αν είναι δυνατόν χωρίς πότισμα.  Εγγραφείτε ώστε να λαμβάνετε νέα μας στο email σας.

Στο email μας μπορείτε να στέλνετε φωτογραφίες, αγγελίες και ερωτήσεις. Αν έχετε ποιμνιοστάσιο, μπορούμε να σας κάνουμε και ένα αφιέρωμα μέσα στο blog μας αν μας στείλετε υλικό. Διαφορετικά μπορείτε απλά να σχολιάσετε το άρθρο παρακάτω.
Read more »

Κτηνοτροφία στην Ελλάδα (Ζωικό Κεφάλαιο και Παραγωγή)

Ζωικό κεφάλαιο (χιλ. κεφάλια)
1981199120012006 2007 2008
Βοοειδή831 602621629624627
Χοίροι 1.017 986934 902892880
Πρόβατα8.1448.692 9.1248.8308.896 8.889
Αίγες 4.5265.3365.6625.402 5.3465.275


Παραγωγή (χιλ. τόνοι)
1981199120012006 2007 2008
Κρέας508 501 462461450 443
Γάλα 1.6911.8052.0322.0772.0432.054
Τυρί σκληρό3538 3638 4038
Τυρί μαλακό108 117126120121123


Πληθυσμός Προβάτων ανά Περιφέρεια
ΚΡΗΤΗ 1580515
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ1381855
ΘΕΣΣΑΛΙΑ1234093
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ881093
ΗΠΕΙΡΟΣ877062
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ686735
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ566570
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ566129
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ407628
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ400549
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ214855
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ130459
ΑΤΤΙΚΗ 104011

Παραγωγή Πρόβειου Γάλατος ανά Περιφέρεια  
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ120444093
ΘΕΣΣΑΛΙΑ106349206
ΗΠΕΙΡΟΣ104163282
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ86392799
ΚΡΗΤΗ75006035
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ50107715
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ45156489
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ40567024
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ36385952
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ34643260
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ12197279
ΑΤΤΙΚΗ10239436
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ6304550


Παραγωγή Γάλατος/Πρόβατο ανά Περιφέρεια
ΗΠΕΙΡΟΣ119
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ101
ΑΤΤΙΚΗ98
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ98
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ93
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ87
ΘΕΣΣΑΛΙΑ86
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ85
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ80
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ73
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ64
ΚΡΗΤΗ47
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ29


Εγγραφείτε ώστε να λαμβάνετε νέα μας στο email σας.

Στο email μας μπορείτε να στέλνετε φωτογραφίες, αγγελίες και ερωτήσεις. Αν έχετε ποιμνιοστάσιο, μπορούμε να σας κάνουμε και ένα αφιέρωμα μέσα στο blog μας αν μας στείλετε υλικό. Διαφορετικά μπορείτε απλά να σχολιάσετε το άρθρο παρακάτω.
Read more »


 
Cheap Web Hosting | Top Web Hosts | Great HTML Templates from easytemplates.com.