Σάββατο, 16 Μαρτίου 2013

Ασθένειες Προβάτων: Προϊούσα Πνευμονία (Maedi- Visna)

H προϊούσα πνευμονία (Maedi - Visna) είναι χρόνια, θανατηφόρος και απύρετη νόσος των προβάτων. Το Maedi αναφέρεται στην αναπνευστική εκδήλωση και η Visna στην νευρική εκδήλωση. Το κύριο χαρακτηριστικό της είναι η δύσπνοια και η προοδευτική καταβολή των δυνάμεων του προβάτου.

Αίτιο: Η νόσος προκαλείται τον ομώνυμο που είναι μέλος της υποοικογένειας Lentivirinae της οικογένειας Retroviridae. Ο ιός αρχικά αναπτύσσεται σε κυτταροκαλλιέργειες χοροεδιούς πλέγματος του εγκεφάλου των προβάτων και το αποτέλεσμα της μόλυνσης των κυττάρων εμφανίζεται μετά από 2-3 εβδομάδες. Χαρακτηρίζεται από λεμφοειδή υπερπλασία με εντοπίσεις στους πνεύμονες, στον εγκέφαλο, στους μαστούς και στις αρθρώσεις. Υπάρχει μεγάλη εξάπλωση σε όλη Ελλάδα. 

Μετάδοση: Αερόβια

Συμπτώματα: Τα συμπτώματα μπορεί να είναι διαφορετικά στα προσβεβλημένα ζώα μιας εκτροφής. Αναπνευστικά: δύσπνοια 
Νευρικά: ασταθές βάδισμα, παραπληγία, παράλυση 
Αρθρίτιδες - μαστίτιδες.  

Θεραπεία: Δεν υπάρχει θεραπεία. Δεν υπάρχει εμβόλιο. Δεν είναι εύκολο να εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα εκρίζωσης με σφαγή των οροθετικών ζώων.

Συνιστάται: Η απομάκρυνση των νεογέννητων αρνιών, από τις οροθετικές μητέρες τους και η εφαρμογή τεχνητού θηλασμού έχει καλά αποτελέσματα για την έλεγχο της νόσου. Το ότι η νόσος έχει μεγάλη εξάπλωση σε ολόκληρη την Ελλάδα και ότι δεν υπάρχει θεραπευτική αγωγή, ούτε εμβόλιο την καθιστούν ως έναν μεγάλο εχθρό της εκτροφής των προβάτων.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου


 
Cheap Web Hosting | Top Web Hosts | Great HTML Templates from easytemplates.com.