Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2015

Rolem 48


Παρασιτοκτόνο συμπυκνωμένο αιώρημα για την καταπολέμηση προνυμφών μυγών, κατσαρίδων και φύλλων. Δρα στο βιολογικό κύκλο των εντόμων, εμποδίζοντας τη μεταμόρφωση της προνύμφης σε νύμφη (ρυθμιστής ανάπτυξης ).

Δραστική ουσία: triflumuron (48 %)

Συνιστώμενη χρήση και δόσεις για κτηνοτροφικές  εγκαταστάσεις: Στόχος είναι οι προνύμφες μυγών (Musea domestica, Musca antumnalis, Stomoxys calcitrans). Χρησιμοποιούμε 100 ml  για l0 λίτρα νερό για τον ψεκασμό επιφάνειας 100 τετραγωνικών μέτρων. Για την εφαρμογή σε υγρή κοπριά, διαλύουμε 4 ml σε 1 λίτρο νερό και εμποτίζουμε  υγρή κοπριά (100 λίτρα κοπριάς) και αναμιγνύουμε καλά.  Η εφαρμογή συνεχίζεται κάθε 1-2 εβδομάδες. Αν ο πληθυσμός μειωθεί (μετά από 2-3 βδομάδες), η δόση μειώνεται στο μισό.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός των προς απεντόμωση επιφανειών.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: 
Γεμίζουμε το ψεκαστικό δοχείο μέχρι τη μέση με νερό. 
Αραιώνουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μία μικρή ποσότητα νερού αναδεύοντας και το ρίχνουμε μέσα στο ψεκαστικό δοχείο. 
Συμπληρώνουμε στη συνέχεια με το απαιτούμενο νερό με συνεχή ανάδευση.


Παρατηρήσεις:
Να μην χρησιμοποιείται κοντά σε υδάτινες επιφάνειες εμπορικής χρήσης (π.χ. δεξαμενές φαριών.)
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
Συνίσταται να διατηρείται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό. Στις παραπάνω συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.Read more »

Εξωπαράσιτα και η αντιμετώπισή τους


Τα εξωπαρασιτικά αρθρόποδα ανήκουν σε δύο βασικές κλάσεις: Έντομα και Αραχνοειδή. Τα έντομα με την σειρά τους χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: Δίπτερα, Ανόπλουρα και Σιφωνόπτερα. Τα αραχνοειδή χωρίζονται και αυτά σε τρεις κατηγορίες: Ιξώδιδα, Σαρπόπτιδα και Ψωρόπτιδα

Δίπτερα (Μύγες): Στα δίπτερα συγκαταλέγονται διάφορες οικογένειες μυγών, με την παρασιτική τους δράση να εκδηλώνεται με διάφορους τρόπους. Πολλές είναι αιμομυζητικές (ταβανίδες), άλλες είναι ενδιάμεσοι ξενιστές για τη μετάδοση ασθενειών (σκνίπες). Μερικές εκδηλώνουν την παρασιτική τους δράση μέσω των προνυμφικών τους σταδίων που παρασιτούν εντός του οργανισμού (Oestrus ovis, Hypoderma bovis, Gastrophilus) ή σε ανοικτές πληγές, όπως οι προνύμφες των σαρκοφαγίδων μυγών.

Ανόπλουρα (Φθείρες): Οι φθείρες είναι άπτερα έντομα που παρασιτούν στην εξωτερική επιφάνεια του ξενιστή αιμομυζώντας ή απλώς δαγκώνοντάς τον.

Σιφωνόπτερα (Ψύλλοι): Οι ψύλλοι είναι αιμομυζητικά έντομα. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ψύλλων με το κάθε είδος ψύλλου να προτιμά το αίμα συγκεκριμένου ξενιστή. Πολλοί μεταβιβάζουν αρρώστιες όπως π.χ. μεταβιβάζουν ορισμένα είδη ταινιών στις γάτες και τους σκύλους.

Ιξώδιδα (Τσιμπούρια): Σχετικά μεγάλα αιμομυζητικά παράσιτα.

Σαρκόπτιδα και Ψωρόπτιδα: Στις οικογένειες αυτές ανήκουν τα ακάρεα της ψώρας που παρασιτούν είτε σε στοές που διανοίγουν κάτω από το δέρμα είτε στην επιφάνεια του δέρματος.

Παρασιτοκτόνα
Η ταξινόμηση των εξωπαρασιτοκτόνων γίνεται συνήθως με βάση τη χημική τους δομή. Έτσι λοιπόν διακρίνονται οι εξής ομάδες εξωπαρασιτοκτόνων: οργανοφωσφορικά, μακροκυκλικές λακτόνες, πυρεθροειδή, φορμαμιδίνες, χλωριωμένοι υδρογονάνθρακες και ρυθμιστές ανάπτυξης.

Οργανοφωσφορικά: Η κυριότερη δραστική ουσία της συγκεκριμένης κατηγορίας είναι η phoxim με τα Sebacil και Veterin να αποτελούν τα πιο εμπορικά προϊόντα της κατηγορίας. Η εφαρμογή τους γίνεται με λουτρό ή ψεκασμό. Παρενέργειες των συγκεκριμένων σκευασμάτων είναι πιθανές δηλητηριάσεις και επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

Χλωριωμένοι υδρογονάνθρακες: δεν χρησιμοποιούνται στα παραγωγικά ζώα.

Φορμαμιδίνες: Η δραστική ουσία amitraz (περιέχεται στο Taktic) αποτελεί τον κύριο εκφραστή της κατηγορίας. Το ψέκασμα ή το λουτρό είναι οι τρόποι εφαρμογής των συγκεκριμένων σκευασμάτων. Είναι ελάχιστα τοξικές ουσίες και αποσυντίθεται στο έδαφος

Πυρεθροειδή: Cyalothrin-Coopertix (Schering). Επίχυση Cypermethrin-Ectopor (Novartis). Επίχυση Τα συνθετικά πυρεθροειδή έχουν χαμηλούς χρόνους αναμονής και είναι τοξικά για μέλισσες και ψάρια

Μακροκυκλικές λακτόνες: Η ιβερμεκτίνη είναι η πιο γνωστή και αποτελεσματική δραστική ουσία της κατηγορίας. H χρήση της ιβερμεκτίνης καθιστά τα Valanec και Vetermec ως τα πιο εμπορικά παρασιτοκτόνα. Πρόκειται για εσω-εξωπαρασιτοκτόνες ουσίες, που χορηγούνται κυρίως ενέσιμα. Η αντιμετώπιση της ψώρας απαιτεί την χρήση των συγκεκριμένων ουσιών. 
Read more »

Sebacil

Αντιπαρασιτοκτόνο διάλυμα για εξωτερική χρήση

Δραστική Ουσία 
Τα 100 ml περιέχουν 50 g phoxim.

Ενδείξεις
Για την καταπολέμηση της σαρκοπτικής ψώρας, των φθειρών, των μυγών, των κροτώνων και των άλλων εξωπαρασίτων των προβάτων και των σκύλων, Μερικά από τα κυριότερα ακάρεα, κρότωνες και δίπτερα που είναι ευαίσθητα στο Sebacil είναι τα εξής: Sarcoptes, Psoroptes. Chorioptes, Psorergates ovis, Melophagus ovinus, Damalinia ovis, Lucilla cuprina Rhipicephalus evertsi, Hyaloma spp., Amblyoma. Boophilus spp., Stomomys calcitrans, Musca autumralis.

Αντενδείξεις
Απαγορεύεται η χρήση του μαζί με ζωοτροφές ή πόσιμο νερό (τότε είναι δηλητήριο). Να μη χορηγείται σε ασθενή, πολύ καταπονημένα ή ζώα σε ανάρρωση, Προσοχή στη χορήγηση του προϊόντος σε ζώα με καρδιακή ανεπάρκεια, βροχοσπασμό, επιληπτικές κρίσεις και παθήσεις του ήπατος ή των νεφρών. Να μη χορηγείται σε γαλακτοπαραγωγά ζώα τα οποία παράγουν γάλα για ανθρώπινη κατανάλωση.


Δοσολογία και Χρήση
To Sebacil χρησιμοποιείται υπό μορφή λουτρών ή ψεκασμών. Προορίζεται αποκλειστικά για εξωτερική χρήση. Τότε είναι ακίνδυνο και γίνεται καλά ανεκτό από τα ζώα. Αφού ανοιχθεί προσεκτικά το φιαλίδιο αραιώνεται με νερό σε αναλογία: 1 ml Sebacil σε 1 λίτρο νερού για ψεκασμό και 1 ml Sebacil σε 2 λίτρα νερού για αντιπαρασιτικό λουτρό.

Χρόνος Αναμονής
Κρέας: 30 ημέρες
Δεν επιτρέπεται η χορήγηση του Sebacil σε γαλακτοπαραγωγά ζώα, το γάλα των οποίων προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση.
Read more »

Τρίτη, 25 Αυγούστου 2015

Ectopor


Παρασιτοκτόνο διάλυμα για εξωτερική χρήση.

Δραστική Ουσία: Cypermethrin high cis 2%

Φαρμακολογικές ιδιότητες: Το ECTOPOR ® είναι ένα ευρέος φάσματος εξωπαρασιτοκτόνο που ανήκει στην κατηγορία των πυρεθροειδών. Η κυπερμεθρίνη, δραστικό συστατικό του ECTOPOR ® είναι ένα μίγμα από 8 διαφορετικά στερεοϊσομερή με διαφορετική βιολογική δράση. Αυτά τα ισομερή αποτελούνται από cis και trans μορφές οι οποίες έχουν διαφορετική δραστικότητα. Οι cis μορφές είναι βιολογικά πιο δραστικές από τις trans μορφές. Η κυπερμεθρίνη που περιέχεται στο ECTOPOR ® είναι Cypermethrin high cis ( cis : trans / 80:20) δηλαδή με υψηλή αναλογία σε cis μορφές και γιαυτό με υψηλή εξωπαρασιτοκτόνο δράση.

Είδη ζώων: Αιγοπρόβατα και Βοοειδή

Δοσολογία για Αιγοπρόβατα: 1 ml ECTOPOR ® για κάθε 5 kg σωματικού βάρους, δηλαδή ποσότητα που αντιστοιχεί στο διάστημα μιας γραμμής της δοσομετρικής συσκευής, για τα ενήλικα ζώα. Για τα νεαρά ζώα χορηγείται η μισή δόση, δηλαδή η ποσότητα μιας γραμμής για κάθε 2 ζώα των 5 kg ή για 10 kg συνολικά σωματικού βάρους.

Δοσολογία για Βοοειδή : 10 ml ECTOPOR ® για ζώα βάρους μέχρι 100kg. 
20 ml ECTOPOR ® για ζώα βάρους από 100 – 300 kg.
30 ml ECTOPOR ® για ζώα βάρους πάνω από 300 kg. 

Τρόπος και οδός χορήγησης: Το περιεχόμενο της φιάλης αρκεί για 65 περίπου αιγοπρόβατα ή 12 βοοειδή. Περιέχει χρώμα για εύκολο μαρκάρισμα των ζώων που τους έγινε θεραπεία. Οι ενδείξεις στη διαβαθμισμένη διαφανή κλίμακα στο πλάι της φιάλης δείχνουν την αντίστοιχη δοσολογία. Χορηγείστε το προϊόν πιέζοντας ελαφρά τη φιάλη, με το ρύγχος κατά μήκος της ράχης του ζώου από τη βάση της κεφαλής μέχρι την αρχή της ουράς. 
Για τις μύγες και τις ψείρες χορηγείστε τη συνιστώμενη δόση κατά μήκος της ράχης του ζώου. 
Για τα τσιμπούρια κατανέμετε τη συνιστώμενη δόση στα σημεία που κατά προτίμηση συγκεντρώνονται τα τσιμπούρια, όπως είναι τα οπίσθια, η βουβωνική χώρα, οι μασχάλες και η βάση και κάτω από τα αυτιά του ζώου. 
Για συνδυασμένη καταπολέμηση, χρησιμοποιείστε και τις δύο μεθόδους χορήγησης του διαλύματος. 
Όλα τα ζώα του κοπαδιού πρέπει να θεραπεύονται ταυτόχρονα. 
Για μικρά ή μικρόσωμα ζώα χρησιμοποιείστε το μισό της κανονικής συνιστώμενης δοσολογίας.

Συχνότητα θεραπείας: Συνήθως 3 – 6 εβδομάδες ανάλογα με το είδος των εξωπαρασίτων και την ένταση της μόλυνσης. 
Για τις ψείρες και την ψώρα : μέχρι 17 εβδομάδες. 
Για τα τσιμπούρια : 5 – 8 εβδομάδες για τα αιγοπρόβατα και 1-3 εβδομάδες για τα βοοειδή. 
Για τις μύγες : 4 – 5 εβδομάδες.

Χρόνος αναμονής: Μηδενικός χρόνος για το γάλα και 3 ημέρες για το κρέας.

Προειδοποίηση: Ζώα ηλικίας μικρότερης των 4 εβδομάδων πρέπει να θεραπεύονται μόνο εφόσον κρίνεται απόλυτα αναγκαίο και οπωσδήποτε με μεγάλη προσοχή.


Read more »

Σάββατο, 22 Αυγούστου 2015

Κτηνίατρος Εκτροφής


Σύμφωνα με τον νόμο 3385/17-12-2014 όλοι οι κτηνοτρόφοι είναι υποχρεωμένοι να συμφωνήσουν με κάποιον κτηνίατρο, από την λίστα των κτηνιάτρων εκτροφής που ανακοίνωσε το υπουργείο γεωργίας, ώστε να παρακολουθεί την μονάδας του.

Οπότε μέσα στον Αύγουστο καλό είναι οι κτηνοτρόφοι να  να υπογράψουν ένα Ιδιωτικό Συμφωνητικό με έναν κτηνίατρο εκτροφής. Το Υπουργείο Γεωργίας έχει ανακοινώσει την λίστα με τους κτηνιάτρους εκτροφής. Οι κτηνοτρόφοι μπορούν να συμφωνήσουν με όποιο κτηνίατρο έχει δηλώσει την περιοχή τους ακόμη και αν η έδρα του είναι σε διπλανή περιοχή. Παρακάτω δίνουμε τους κτηνιάτρους εκτροφής για κάθε περιοχή:

Αιτωλοακαρνανία
Άμφισσα
Αργολίδα
Αρκαδία
Άρτα
Αττική
Αχαΐα
Βοιωτία
Γρεβενά
Δράμα
Έβρος
Εύβοια
Ηλεία
Ημαθία
Ηράκλειο
Ευρυτανία
Θεσπρωτία
Θεσσαλονίκη
Ικαρία
Ιωάννινα
Καβάλα
Κάλυμνος
Καρδίτσα
Κάρπαθος
Καστοριά
Κέα
Κέρκυρα
Κεφαλληνίας και Ιθάκης
Κοζάνη
Κόρινθος
Κιλκίς
Κύθνος
Κως
Λακωνία
Λάρισα
Λέσβος
Λευκάδα
Λήμνος
Μαγνησίας και Σποράδων
Μεσσηνία
Μήλος
Νάξος
Ξάνθη
Πάρος
Πέλλα
Πιερία
Πρέβεζα
Ρέθυμνο
Ροδόπη
Ρόδος
Σάμος
Σαντορίνης
Σερρών
Τρίκαλα
Φθιώτιδα
Φλώρινα
Φωκίδα
Χαλκιδική
Χανιά
Χίος

Σύμφωνα με το συμφωνητικό ο κτηνίατρος εκτροφής υποχρεούται:

1) να συνδράμει με τις υπηρεσίες του τον κάτοχο της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις του, όπως προκύπτουν από την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, ως προς:
  • την ορθή τήρηση των διατάξεων που αφορούν στο επίσημο σύστημα σήμανσης και καταγραφής του ζωϊκού κεφαλαίου και την άμεση ενημέρωση της Κτηνιατρικής Βάσης Δεδομένων με όλα τα στοιχεία που αφορούν μεταβολές ζωικού κεφαλαίου και κτηνιατρικές εφαρμογές, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, 
  • τις πληροφορίες για την τροφική αλυσίδα,
  • την ανάπτυξη συστημάτων πρόληψης νοσημάτων,
  • τη βελτίωση της υγειονομικής κατάστασης της εκμετάλλευσης,
  • την τήρηση των κανόνων ορθής κτηνοτροφικής πρακτικής στην εκμετάλλευση, καθώς και των κανόνων ευζωίας τους,
  • τη διασφάλιση της διάθεσης στην τροφική αλυσίδα και γενικότερα στο εμπόριο ασφαλών και υγιεινών προϊόντων ζωϊκής προέλευσης,
  • την ορθή τήρηση του μητρώου φαρμακευτικής αγωγής της εκμετάλλευσης,
  • την τήρηση των προβλεπόμενων από τη σχετική κτηνιατρική νομοθεσία αρχείων της εκμετάλλευσης,
2) να μεριμνά για την ορθολογική χρήση των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων στα ζώα της εκμετάλλευσης, με έμφαση στη χρήση των αντιμικροβιακών ουσιών και με επακόλουθη, μεταξύ άλλων, μείωση της ανάπτυξης της αντιμικροβιακής αντοχής,

3) να εκδίδει κτηνιατρική συνταγή για όλα τα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα αντίστοιχα που χορηγούνται στα ζώα της εκμετάλλευσης και να υπογράφει το μητρώο φαρμακευτικής αγωγής της εκμετάλλευσης,

4) στην περίπτωση εκμετάλλευσης η οποία παράγει φαρμακούχες ζωοτροφές για χρήση στα ζώα της, να είναι υπεύθυνος για την ορθή παραγωγή τους, όπως και για τη συνταγογράφηση των απαραίτητων φαρμακούχων προμειγμάτων.

5) να διενεργεί τους ελέγχους για τη διαπίστωση της ικανότητας των ζώων της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης να ταξιδέψουν στο εξωτερικό και να υπογράφει το ημερολόγιο ταξιδίου, ενημερώνοντας την αρμόδια κτηνιατρική αρχή.


Read more »


 
Cheap Web Hosting | Top Web Hosts | Great HTML Templates from easytemplates.com.