Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2015

Εξωπαράσιτα και η αντιμετώπισή τους


Τα εξωπαρασιτικά αρθρόποδα ανήκουν σε δύο βασικές κλάσεις: Έντομα και Αραχνοειδή. Τα έντομα με την σειρά τους χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: Δίπτερα, Ανόπλουρα και Σιφωνόπτερα. Τα αραχνοειδή χωρίζονται και αυτά σε τρεις κατηγορίες: Ιξώδιδα, Σαρπόπτιδα και Ψωρόπτιδα

Δίπτερα (Μύγες): Στα δίπτερα συγκαταλέγονται διάφορες οικογένειες μυγών, με την παρασιτική τους δράση να εκδηλώνεται με διάφορους τρόπους. Πολλές είναι αιμομυζητικές (ταβανίδες), άλλες είναι ενδιάμεσοι ξενιστές για τη μετάδοση ασθενειών (σκνίπες). Μερικές εκδηλώνουν την παρασιτική τους δράση μέσω των προνυμφικών τους σταδίων που παρασιτούν εντός του οργανισμού (Oestrus ovis, Hypoderma bovis, Gastrophilus) ή σε ανοικτές πληγές, όπως οι προνύμφες των σαρκοφαγίδων μυγών.

Ανόπλουρα (Φθείρες): Οι φθείρες είναι άπτερα έντομα που παρασιτούν στην εξωτερική επιφάνεια του ξενιστή αιμομυζώντας ή απλώς δαγκώνοντάς τον.

Σιφωνόπτερα (Ψύλλοι): Οι ψύλλοι είναι αιμομυζητικά έντομα. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ψύλλων με το κάθε είδος ψύλλου να προτιμά το αίμα συγκεκριμένου ξενιστή. Πολλοί μεταβιβάζουν αρρώστιες όπως π.χ. μεταβιβάζουν ορισμένα είδη ταινιών στις γάτες και τους σκύλους.

Ιξώδιδα (Τσιμπούρια): Σχετικά μεγάλα αιμομυζητικά παράσιτα.

Σαρκόπτιδα και Ψωρόπτιδα: Στις οικογένειες αυτές ανήκουν τα ακάρεα της ψώρας που παρασιτούν είτε σε στοές που διανοίγουν κάτω από το δέρμα είτε στην επιφάνεια του δέρματος.

Παρασιτοκτόνα
Η ταξινόμηση των εξωπαρασιτοκτόνων γίνεται συνήθως με βάση τη χημική τους δομή. Έτσι λοιπόν διακρίνονται οι εξής ομάδες εξωπαρασιτοκτόνων: οργανοφωσφορικά, μακροκυκλικές λακτόνες, πυρεθροειδή, φορμαμιδίνες, χλωριωμένοι υδρογονάνθρακες και ρυθμιστές ανάπτυξης.

Οργανοφωσφορικά: Η κυριότερη δραστική ουσία της συγκεκριμένης κατηγορίας είναι η phoxim με τα Sebacil και Veterin να αποτελούν τα πιο εμπορικά προϊόντα της κατηγορίας. Η εφαρμογή τους γίνεται με λουτρό ή ψεκασμό. Παρενέργειες των συγκεκριμένων σκευασμάτων είναι πιθανές δηλητηριάσεις και επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

Χλωριωμένοι υδρογονάνθρακες: δεν χρησιμοποιούνται στα παραγωγικά ζώα.

Φορμαμιδίνες: Η δραστική ουσία amitraz (περιέχεται στο Taktic) αποτελεί τον κύριο εκφραστή της κατηγορίας. Το ψέκασμα ή το λουτρό είναι οι τρόποι εφαρμογής των συγκεκριμένων σκευασμάτων. Είναι ελάχιστα τοξικές ουσίες και αποσυντίθεται στο έδαφος

Πυρεθροειδή: Cyalothrin-Coopertix (Schering). Επίχυση Cypermethrin-Ectopor (Novartis). Επίχυση Τα συνθετικά πυρεθροειδή έχουν χαμηλούς χρόνους αναμονής και είναι τοξικά για μέλισσες και ψάρια

Μακροκυκλικές λακτόνες: Η ιβερμεκτίνη είναι η πιο γνωστή και αποτελεσματική δραστική ουσία της κατηγορίας. H χρήση της ιβερμεκτίνης καθιστά τα Valanec και Vetermec ως τα πιο εμπορικά παρασιτοκτόνα. Πρόκειται για εσω-εξωπαρασιτοκτόνες ουσίες, που χορηγούνται κυρίως ενέσιμα. Η αντιμετώπιση της ψώρας απαιτεί την χρήση των συγκεκριμένων ουσιών. 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου


 
Cheap Web Hosting | Top Web Hosts | Great HTML Templates from easytemplates.com.