Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2015

Rolem 48


Παρασιτοκτόνο συμπυκνωμένο αιώρημα για την καταπολέμηση προνυμφών μυγών, κατσαρίδων και φύλλων. Δρα στο βιολογικό κύκλο των εντόμων, εμποδίζοντας τη μεταμόρφωση της προνύμφης σε νύμφη (ρυθμιστής ανάπτυξης ).

Δραστική ουσία: triflumuron (48 %)

Συνιστώμενη χρήση και δόσεις για κτηνοτροφικές  εγκαταστάσεις: Στόχος είναι οι προνύμφες μυγών (Musea domestica, Musca antumnalis, Stomoxys calcitrans). Χρησιμοποιούμε 100 ml  για l0 λίτρα νερό για τον ψεκασμό επιφάνειας 100 τετραγωνικών μέτρων. Για την εφαρμογή σε υγρή κοπριά, διαλύουμε 4 ml σε 1 λίτρο νερό και εμποτίζουμε  υγρή κοπριά (100 λίτρα κοπριάς) και αναμιγνύουμε καλά.  Η εφαρμογή συνεχίζεται κάθε 1-2 εβδομάδες. Αν ο πληθυσμός μειωθεί (μετά από 2-3 βδομάδες), η δόση μειώνεται στο μισό.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός των προς απεντόμωση επιφανειών.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: 
Γεμίζουμε το ψεκαστικό δοχείο μέχρι τη μέση με νερό. 
Αραιώνουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μία μικρή ποσότητα νερού αναδεύοντας και το ρίχνουμε μέσα στο ψεκαστικό δοχείο. 
Συμπληρώνουμε στη συνέχεια με το απαιτούμενο νερό με συνεχή ανάδευση.


Παρατηρήσεις:
Να μην χρησιμοποιείται κοντά σε υδάτινες επιφάνειες εμπορικής χρήσης (π.χ. δεξαμενές φαριών.)
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
Συνίσταται να διατηρείται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό. Στις παραπάνω συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου


 
Cheap Web Hosting | Top Web Hosts | Great HTML Templates from easytemplates.com.