Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2014

Ζωοτροφές: Αγριαγκινάρα

Agriagkinara kalliergia
Η αγριαγκινάρα έχει πολύ ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά ως ζωοτροφή. Σε δοκιμές που έχουν πραγματοποιηθεί από εταιρείες ενσίρωσης αποδείχθηκε η καταλληλότητα της χλωρομάζας της για παρασκευή ενσιρώματος. H χορτονομή παρουσιάζει πολύ καλό δυναμικό για ενσίρωση, που αποδίδεται σε μια σειρά από ιδιότητες:
1) Υψηλή περιεκτικότητα σε διαλυτά σάκχαρα (27%)
2) Χαμηλές τιμές ΡΗ (χαμηλότερες από 4,3%)
3) Αμμωνιακό άζωτο < 0,27% της Ξ.Ο.
4) Στις υψηλές συγκεντρώσεις γαλακτικού οξέως (έως 17% επί ξηρού) και μόνον ίχνη βουτυρικού οξέος.
5) Το παραγόμενο ώριμο ενσίρωμα περιέχει διαθέσιμα διαλυτά σάκχαρα 15%, χαρακτηριστικό το οποίο δίνει τη δυνατότητα ασφαλούς διατήρησης του ενσιρώματος.

Πλεονέκτημα
Με χαμηλότερο κόστος από το καλαμπόκι, η αγριαγκινάρα καταλαμβάνει την υψηλότερη θέση μεταξύ των ενσιρωματοδοτικών φυτών, ενώ κοστίζει λιγότερο από το καλαμπόκι, αφού είναι πολυετής. Δεδομένων των μικρών απαιτήσεων σε φυτοπροστατευτικές παρεμβάσεις, η χρήση για βιολογική καλλιέργεια ενδείκνυται έναντι των σιτηρών, διότι έχει κόστος εγκατάστασης όσο των σιτηρών άπαξ για 10-15 χρόνια, ενώ τα σιτηρά θέλουν κάθε χρόνο έξοδα σποράς και καλλιέργειας.

Χαρακτηριστικά ενσιρώματος
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των μετρήσεων και αναλύσεων διεθνούς κύρους εργαστηρίων, το ενσίρωμα της αγριαγκινάρας έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

  • Ξηρά ουσία (Ξ.Ο.) 13%
  • Οργανική ουσία 83% της Ξ.Ο.
  • Ινώδεις ουσίες 13% της Ξ.Ο.
  • Πρωτεΐνη (για την ποικιλία C-12) 16% της Ξ.Ο.
  • NDF 24-265 της Ξ.Ο.
  • ADF 16-17% της Ξ.Ο.
  • ADL 2,6-3,5 της Ξ.Ο.
  • Λιπαρές ουσίες 2,8% της Ξ.Ο. για πράσινη χορτονομή και 1,4% για το ενσίρωμα
  • Συντελεστής πεπτικότητας για την Ξ.Ο. 78,3% και για την οργανική 86,1%
  • Ενεργειακό περιεχόμενο 0,97 UFL (Milk Forage Units) και 0,98 UFC (Meat Forage Units).

Εγγραφείτε ώστε να λαμβάνετε νέα μας στο email σας.

Στο email μας μπορείτε να στέλνετε φωτογραφίες, αγγελίες και ερωτήσεις. Αν έχετε ποιμνιοστάσιο, μπορούμε να σας κάνουμε και ένα αφιέρωμα μέσα στο blog μας αν μας στείλετε υλικό. Διαφορετικά μπορείτε απλά να σχολιάσετε το άρθρο παρακάτω.




Εγγραφείτε ώστε να λαμβάνετε νέα μας στο email σας.

Στο email μας μπορείτε να στέλνετε φωτογραφίες, αγγελίες και ερωτήσεις. Αν έχετε ποιμνιοστάσιο, μπορούμε να σας κάνουμε και ένα αφιέρωμα μέσα στο blog μας αν μας στείλετε υλικό. Διαφορετικά μπορείτε απλά να σχολιάσετε το άρθρο παρακάτω.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου


 
Cheap Web Hosting | Top Web Hosts | Great HTML Templates from easytemplates.com.