Σάββατο, 5 Απριλίου 2014

Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Δράμας

Το Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Δράμας (Κ.Γ.Β.Ζ.Δ.) είναι αποκεντρωμένη Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής, σύμφωνα με την αριθμ. 281691/2007 Υ.Α., και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος.

Διεύθυνση: Πυθαγόρα 4, Δράμα, 66100
Τηλέφωνο: 2521046992

Οι αρμοδιότητες του κέντρου είναι:
  • Η τήρηση των γενεαλογικών βιβλίων των φυλών αγροτικών ζώων, σύμφωνα με την εθνική και Κοινοτική νομοθεσία, και η έκδοση γενεαλογικών πιστοποιητικών.
  • Η εφαρμογή και παρακολούθηση των προγραμμάτων: διατήρησης γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία, διάσωσης - διατήρησης αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων, δημιουργία ζώων με ανθεκτικούς γονότυπους έναντι των μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών στα πρόβατα.
  • Η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της εκτροφής των ελληνικών φυλών αγροτικών ζώων και η προώθηση τους στην παραγωγική διαδικασία.
  • Η πιστοποίηση κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων - φυλής αγροτικών ζώων και έκδοση βεβαιώσεων για την εγγραφή του χαρακτηρισμού της φυλής των ζώων στην Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων, τη χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων στα πλαίσια του ποιοτικού παρακρατήματος αιγοπρόβειου γάλακτος και βοείου κρέατος, την κατανομή ποσοτήτων αναφοράς αγελαδινού γάλακτος και τη συμμετοχή των κτηνοτρόφων σε Προγράμματα νέων αγροτών και Σχεδίων Βελτίωσης.
  • Η πιστοποίηση εισαγωγής και διατήρησης ζώων αναπαραγωγής και κατεψυγμένου σπέρματος απογονικά ελεγμένων ταύρων και ωαρίων/εμβρύων από τρίτες χώρες.
  • Η άμεση επιτόπου παροχή υπηρεσιών τεχνικής και επιστημονικής στήριξης στους κτηνοτρόφους για τη διαχείριση, βελτίωση, αναπαραγωγή και διατροφή του ζωικού κεφαλαίου τους.


Εγγραφείτε ώστε να λαμβάνετε νέα μας στο email σας.

Στο email μας μπορείτε να στέλνετε φωτογραφίες, αγγελίες και ερωτήσεις. Αν έχετε ποιμνιοστάσιο, μπορούμε να σας κάνουμε και ένα αφιέρωμα μέσα στο blog μας αν μας στείλετε υλικό. Διαφορετικά μπορείτε απλά να σχολιάσετε το άρθρο παρακάτω.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου


 
Cheap Web Hosting | Top Web Hosts | Great HTML Templates from easytemplates.com.